Bulycke återvinningscentral

På den här sidan kan du se i vilken ordning containrarna kommer på Bulycke återvinningscentral (ÅVC), vilket underlättar för dig när du ska packa din bil eller släp. Om du packar bilen utifrån ordningen på containrarna fungerar flödet på ÅVC:n bättre.

I den här ordningen kommer de olika avfallsslagen på Bulycke återvinningscentral. Tänk på att lägga det som kommer först mest tillgängligt. I parentes kan du se vilken siffra som står på skylten på återvinningscentralen.

 • Återvinningscentralens kontor (information och hjälp med ÅVC-kort)
 • Elektronik 
 • Återanvändning
 • Farligt avfall
 • Brännbart smått (11)
 • Obrännbart (3)
 • Hårdplast (18)
 • Rent gips (10)
 • Metall (5)
 • Ris och grenar (8)
 • Stoppade möbler (17)
 • Ris och grenar (8)
 • Brännbart smått (11)
 • Trä (2)
 • Trä (2)
 • Komposterbart (1)
 • Wellpapp (7)
 • Tryckimpregnerat (9)
 • Däck utan fälg (13)
 • Däck med fälg (14)
 • Sten, tegel och betong (6)
 • Jord
 • Förpackningar och tidningar
 • Kyl och frys (20)
 • Vitvaror (22)

Översiktsbild för Bulycke återvinningscentral. Om du vill zooma in kan du här se översiktsbilden som en PDF.

Här kan du se adress och öppettider för Bulycke återvinningscentral och här kan du läsa mer om de olika avfallslagen.

Göteborgs fem olika återvinningscentraler ser olika ut. Här kan du se hur de andra återvinningscentralerna är uppbyggda:

Högsbo återvinningscentral

Kretsloppsparken Alelyckan

Tagene återvinningscentral

Sävenäs återvinningscentral