Hitta återvinningscentraler

Här hittar du Göteborgs återvinningscentraler (ÅVC), deras öppettider, hur du hittar dit och information om vad du som privatperson kan lämna där.

För att komma in på återvinningscentralerna behöver du ett körkort eller ett ÅVC-kort. Du som är vuxen och folkbokförd i Göteborg, eller har ett avfallsabonnemang i Göteborg, har ett obegränsat antal besök på återvinningscentralerna.

Kretsloppsplatsen Köpstadsö, Trafikbryggan

Här kan du lämna elektronik och batterier. Vissa helger kan du också lämna brännbart och obrännbart grovavfall. Då anslår vi det i förväg på plats och på avfallsidan för Södra skärgården på www.goteborg.se.

Besöksadress
Kössö Bryggväg 5
Om återvinningscentraler i Göteborgs Stad
På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier.

Du behöver ett ÅVC-kort för att kunna lämna avfall på återvinningscentralen:
ÅVC-kort

Har du synpunkter eller frågor, kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Här kan du lämna olika typer av avfall i Göteborg:
Farligt Avfall-samlaren
Miljöstationer
Återvinningscentraler
Återvinningsstationer