Det här kan du lämna på en återvinningscentral

På återvinningscentralerna kan du lämna nästan alla typer av grovavfall, men också förpackningar, farligt avfall och elektronik. På hösten kan du även lämna fallfrukt. Här får du som privatperson även reda på vad du ska göra med asbest.

På återvinningscentralerna finns numrerade containrar för ett stort antal avfallstyper. För att vi ska kunna återvinna så mycket som möjligt är det viktigt att du lägger rätt sak på rätt plats. Här kan du se vad du kan lämna. Fråga personalen om du behöver hjälp! Du kan dock inte räkna med att få bärhjälp av personalen. Har du med dig föremål du inte själv orkar lämna behöver du ha med dig bärhjälp.

För dig som privatperson är det helt fritt att lämna avfall på våra ÅVC:er.

Är det något du kan skänka bort i stället för att kasta? Du kan lämna byggmaterial, kläder, skor, husgeråd, möbler mattor och annat från ditt hem till återanvändning. det finns containrar för detta på alla ÅVC:er.

Invasiva växter

Invasiva växter, det vill säga främmande arter som hotar den biologiska mångfalden, ska du lägga i sopsäckar och lämna efter att du meddelat personalen. På länsstyrelsens sidor kan du läsa om invasiva växter. Naturvårdsverket har också en sida med våra vanligaste invasiva växter.

Tänk på:

 • Det är inte tillåtet att ta med sig avfall från ÅVC:n som lämnats av andra
 • Städa runt platsen där du lämnat avfall. Det finns städredskap på flera olika ställen på ÅVC:n
 • Personalen har rätt att kontrollera ditt avfall för att kunna hjälpa dig att sortera, och de har rätt att avvisa besökare som inte följer anvisningarna

Blanda inte gips med annat rivningsmaterial

Blanda inte gipsplattor och gipsspill med annat rivningsmaterial! Gips ska enbart läggas i gipscontainern eftersom det annars ställer till stora problem i avfallsförbränningen.

Så här fördelar vi avfallet i våra olika containrar

Komposterbart avfall

Här lägger du nedbrytbart material som blir till kompostjord.

 • Löv
 • Mossa
 • Gräs
 • Frukt
 • Halm
 • Sågspån

Obs! Du kan inte lämna matavfall eller djurgödsel här.

Jord

Här kan du lägga ren jord.

Ris - kvistar, grenar och julgranar

Det finns en särskild container för rent ris, där du lägger kvistar och grenar. Här slänger du också granen när julen dansats ut... Mindre mängder hö och halm från till exempel husdjursburar går också bra.

Trä

Här lämnar du alla typer av träavfall som inte är tryckimpregnerat, även med färg och spik.

 • Brädor
 • Masonit
 • Trämöbler
 • Spånskivor

Impregnerat trä

 • Allt tryckimpregnerat trä inklusive slipers (max 8 st) läggs här.

Obrännbart

Här lägger du sådant grovavfall som inte går att återvinna eller utvinna energi ur.

 • Fönster med karm
 • Isolering
 • Speglar med ram
 • VVS-porslin

Brännbart

En del av hushållets avfall är brännbart men för stort eller för mycket för att passa i den vanliga soppåsen. Möbler, mattor, böcker och andra produkter som fortfarande kan användas kan du lämna till en second hand-organisation, antingen på ÅVC:n, på en inlämningscentral eller i en butik på stan som tar emot det.

 • Böcker
 • Dynor
 • Frigolit
 • Läder
 • Mattor
 • Plast, skumgummi
 • Tapeter, vaxat papper

Stoppade möbler

 • Stoppade möbler
 • Madrasser
 • Stora mattor

Plast

Hårda föremål i plast, såväl stora som små: leksaker, tandborstar, pulkor med mera; stora förpackningar som inte ryms i behållaren på återvinningsstationen.

Frigolit i större stycken, eller frigolit som inte är förpackning läggs i containern för brännbart avfall. Övriga frigolitförpackningar lämnas i behållaren för plastförpackningar på någon av återvinningsstationerna.

Järn och metall

Allt järn- och metallavfall som inte är förpackningar, innehåller batteri, elektronik eller farligt avfall ska slängas här.

 • Stekpannor
 • Badkar
 • Bildelar
 • Cyklar
 • Gräsklippare (ej motordrivna)
 • Plåt
 • Stålsängar

Sten, tegel och betong

En hel del bygg-, rivnings- och anläggningsavfall kan återanvändas som fyllnadsmaterial. Tänk efter om något istället kan lämnas till Återbruket.

 • Betong
 • Asfaltskakor
 • Bruk
 • Hålsten
 • Kakel
 • Hushållsporslin
 • Morän (stenig jord)
 • Sten
 • Takpannor
 • Tegel

Gips

Gips ska inte brännas men går bra att återvinna!

 • Gipsskivor
 • Övriga gipsprodukter

Däck

Däck med fälg och däck utan fälg läggs i varsin container. Du får lämna max 8 däck per besök. Lastbils- och traktordäck ska inte lämnas på återvinningscentralen utan tas tillbaka till återförsäljaren.

Asbest

Privatpersoner som bor i Göteborg kan lämna asbest som är väl förpackad i byggplast på Tagene återvinningscentral. Kontakta alltid personalen när du lämnar asbesten. Asbesten ska vara inplastad i lufttät plast som inte går att trycka fingret igenom. Minimikrav för emballeringen är åldersbeständig byggfolie (0,2 mm) och vävtejp.

Läs mer om hur du ska hantera ditt asbestavfall på Renovas hemsida. Klicka på "Göteborg" en bit ned på sidan du landar på.

Här kan du hitta öppettider och vägbeskrivning till Tagene (och de andra återvinningscentralerna).

Vitvaror

Kyl och frys och andra vitvaror lämnar du på särskilt anvisad plats.

El-avfall

Allt med sladd eller batterier, samt glödlampor och lysrör.

 • Datorer och Hifi-utrustning
 • TV-apparater
 • Video- och DVD-apparater
 • Mikrovågsugn
 • Hushållsmaskiner

Som privatperson kan du lämna det mesta el-avfall avgiftsfritt på återvinningscentralen. Läs mer om el-avfall på El-kretsens hemsida.

Farligt avfall

Avfallet ska helst vara i originalförpackning eller vara väl märkt.

 • Bränslen, spillolja och färg
 • Olje- och bränslefilter
 • Fotokemikalier
 • Lösningsmedel
 • Klorin
 • Kvicksilvertermometrar
 • Saltsyra och kaustiksoda
 • Avfettnings- och rengöringsprodukter
 • Övriga kemikalier
 • Ljuskällor
 • Uppladdningsbara batterier
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
 • Sprayburkar
 • Bekämpningsmedel

Wellpapp

Enbart wellpapp - kartong läggs bland pappersförpackningar.

Textilier, kläder och skor

Lämna i behållare för textilier, kläder och skor. Vi tar emot dem oavsett skick men de ska vara torra och rena.

Tidningar och förpackningar

Lämnas på återvinningsstation som finns i anslutning till centralen. Förpackningarna ska vara rengjorda. 

 • Dagstidningar, kataloger och kontorspapper
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
 • Pappersförpackningar

Fallfrukt

På hösten kan du lämna fallfrukt på alla återvinningscentraler. Frukten hanteras som matavfall och blir biogas och biogödsel.

Användbart byggmaterial

Lämnas i Återbrukets container som finns på alla återvinningscentralerna eller direkt till Återbruket på Kretsloppsparken.

 • Tegelpannor
 • Fönster med karm
 • Dörrar med karm
 • Trädgårdsplattor
 • Kaminer
 • Handfat och toalettstolar
 • Köksskåp
 • Badkar

Second hand

På alla återvinningscentralerna har olika hjälporganisationer en speciell container för second hand-saker. På Kretsloppsparken Alelyckan lämnar du saker till återanvändning i sorteringshallen, innan du åker in på ÅVC. Dessa saker lämnas sedan vidare till hjälporganisationer.

 • Möbler
 • Husgeråd
 • Porslin
 • Tavlor
 • Prylar
 • Mattor
 • Lampor
 • Böcker, dvd-skivor och cd- och vinylskivor

Ljusstumpar

Vi tar även emot ljusstumpar av stearin och liknande material.