Det här får företag lämna på ÅVC

Här hittar du som har företag reglerna som gäller för att lämna vissa sorters avfall på återvinningscentralerna. Till exempel kan ditt företag lämna högst 150 kilo avfall per gång, och fordon större än 3,5 ton får inte komma in på området.

Till återvinningscentraler för företagare