Beställ ÅVC-kort för dig som privatperson

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett ÅVC-kort. Det beställer du på denna sida så skickar vi hem det till dig inom fem arbetsdagar. Du kan också hämta ditt ÅVC-kort på någon av våra ÅVC:er. Då behöver du ta med dig giltigt körkort eller annan fotolegitimation.

Högsbo ÅVC blir extra trångt på grund av ombyggnad

14 oktober 2020

(Uppdaterat 20-10-15) Under vecka 4344 kommer vi att bygga om på Högsbo återvinningscentral. Det är farligt avfall-delen det gäller, och under tiden vi bygger om kommer det att vara trångt och svårt att ta sig fram på ÅVC:n. Vi beklagar detta och kommer att ha en tillfällig plats där du kan lämna ditt farliga avfall.

Alla vuxna i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort, boende såväl i hushåll, i villor och i radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos Kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du tolv fria besök per kalenderår på ÅVC:erna.

Tar du dig till ÅVC:n utan att använda bil kan du fritt lämna ditt avfall utan att vi registrerar eller tar betalt för något besök.

Regler för ÅVC-kort

Visst avfall är alltid gratis

Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, el och elektronik (med vissa undantag bland annat kyldiskar och drickakylar - läs mer på El-kretsens hemsida), förpackningar, tidningar och användbara kläder. Har du bara sådant avgiftsbefriat avfall med dig kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök registreras.

Speciella regler gäller för företagare!

ÅVC-kortet är din nyckel till återvinningscentralerna

Information och regler

Kortet är en personlig värdehandling och varje vuxen göteborgare har rätt till ett kort. Du kan alltså inte ha flera kort i ditt namn. Kortet tar du med dig vid dina besök på stadens ÅVC:er där varje besök registreras.

Spara ditt kort, det fylls på automatiskt med tolv fribesök varje kalenderår. Du kan dock inte spara tidigare års fribesök som du inte har utnyttjat. När du har utnyttjat dina tolv fria besök får du betala 316 kr per besök.

Så här gör du

Om du inte redan har ett ÅVC-kort kan du beställa det här. Observera att du måste logga in med bank-ID. Har du förlorat ditt ÅVC-kort får du veta hur du ska göra under rubriken "Om du förlorar ditt kort".

Beställ ÅVC-kort

Vi skickar ÅVC-kortet till din folkbokföringsadress inom fem arbetsdagar.

Du kan också få ett ÅVC-kort på våra återvinningscentraler. Då måste du ha med dig giltigt körkort eller annan fotolegitimation. Om du inte bor i Göteborg men har sommarhämtning här, så vill vi att du tar med ditt kundnummer också. Om du låter någon annan hämta ditt nya ÅVC-kort behöver den personen en fullmakt, undertecknad av dig.
Fullmakt för att hämta ÅVC-kort för privatpersoner

Om du förlorar ditt kort

ÅVC-kortet är en värdehandling och är personligt. Blir ditt kort stulet eller om du tappat det ska du anmäla detta till Kretslopp och vattens kundservice. 

Vill du ha ett nytt kort beställer du det genom att logga in på Mina sidor. Nytt kort kostar 159 kr.

Om du är företagare ska du också ringa och tala direkt med vår kundservice.