Beställ ÅVC-kort för dig som privatperson

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett ÅVC-kort. Du beställer lättast ditt ÅVC-kort direkt på denna sida. Då skickar vi det hem till dig efter senast fem arbetsdagar.

Från 1 juni får du 12 fria besök på våra återvinningscentraler

26 maj 2020

Från och med 1 juni 2020 har alla göteborgare rätt till tolv fria besök per år på stadens återvinningscentraler. Detta gäller alla vuxna som är folkbokförda i Göteborg. Dessutom inkluderas mindre företag och verksamheter med avfallsabonnemang hos Kretslopp och vatten.

Antalet besökare på återvinningscentralerna – ÅVC:erna – begränsas

30 april 2020

Många besöker våra ÅVC:er just nu. För att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till varandra begränsas antalet besökare från och med 1 maj. Det innebär att du kan få stå i kö för att komma in. Personalen kommer att se till att det inte är för många på ÅVC:n samtidigt.

  • Välj gärna en annan ÅVC än Högsbo. Där är det många besökare både vardagar och helger.
  • På de andra ÅVC:erna rekommenderar vi att åka på morgonen – det är färre besökare då. Det är också bättre att åka på vardagar än på helger eftersom det oftast är färre besökare på vardagar.

Håll avståndet till andra besökare och personal, och stanna hemma om du är sjuk.

Ingen insamling av saker till återbruk på återvinningscentralerna

17 april 2020

(Uppdaterat 20-05-20) Återvinningscentralerna kan inte ta emot saker och möbler till återbruk för tillfället. Du kan spara sakerna hemma alternativt sälja eller skänka sakerna själv tills insamlingen börjar igen. Du kan fortfarande lämna textil och byggmaterial.

Alla vuxna i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort, boende såväl i hushåll, i villor och i radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos Kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du sex fria besök per kalenderår på ÅVC:erna.

Tar du dig till ÅVC:n utan att använda bil kan du fritt lämna ditt avfall utan att vi registrerar eller tar betalt för något besök.

Regler för ÅVC-kort

Visst avfall är alltid gratis

Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, el och elektronik (med vissa undantag bland annat kyldiskar och drickakylar - läs mer på El-kretsens hemsida), förpackningar, tidningar och användbara kläder. Har du bara sådant avgiftsbefriat avfall med dig kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök registreras.

Speciella regler gäller för företagare!

ÅVC-kortet är din nyckel till återvinningscentralerna

Information och regler

Kortet är en personlig värdehandling och varje vuxen göteborgare har rätt till ett kort. Du kan alltså inte ha flera kort i ditt namn. Kortet tar du med dig vid dina besök på stadens ÅVC:er där varje besök registreras.

Spara ditt kort, det fylls på automatiskt med sex fribesök varje kalenderår. Du kan dock inte spara tidigare års fribesök som du inte har utnyttjat. När du har utnyttjat dina sex fria besök får du betala 316 kr per besök.

Så här gör du

Om du inte redan har ett ÅVC-kort kan du beställa det här. Observera att du måste logga in med bank-ID. Har du förlorat ditt ÅVC-kort får du veta hur du ska göra under rubriken "Om du förlorar ditt kort".

Beställ ÅVC-kort

Vi skickar ÅVC-kortet till din folkbokföringsadress inom fem arbetsdagar.

Du kan också få ett ÅVC-kort på våra återvinningscentraler. Då måste du ha med dig giltigt körkort eller annan fotolegitimation. Om du inte bor i Göteborg men har sommarhämtning här, så vill vi att du tar med ditt kundnummer också. Om du låter någon annan hämta ditt nya ÅVC-kort behöver den personen en fullmakt, undertecknad av dig.
Fullmakt för att hämta ÅVC-kort för privatpersoner

Om du förlorar ditt kort

ÅVC-kortet är en värdehandling och är personligt. Blir ditt kort stulet eller om du tappat det ska du omedelbart anmäla detta till förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice. Vi har dygnet runt-service för förlorat ÅVC-kort via talsvar, 031-368 27 00, välj knappval 5.

Vill du ha ett nytt kort beställer du det genom att logga in på Mina sidor. Nytt kort kostar 159 kr.

Om du är företagare ska du ringa och tala direkt med vår kundservice. Det är viktigt att du talar med oss personligen och inte använder dig av knappval 5.