Beställ ÅVC-kort för dig som privatperson

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett ÅVC-kort. Du beställer lättast ditt ÅVC-kort direkt på denna sida. Då skickar vi det hem till dig efter senast fem arbetsdagar.

Ofta kö till Högsbo ÅVC

21 oktober 2019 Högsbo är vår mest välbesökta återvinningscentral och därför blir det ofta köer där. Åk därför gärna till någon av våra andra återvinningscentraler om du har bråttom.

Alla vuxna i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort, boende såväl i hushåll, i villor och i radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos Kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du sex fria besök per kalenderår på ÅVC:erna.

Tar du dig till ÅVC:n utan att använda bil kan du fritt lämna ditt avfall utan att vi registrerar eller tar betalt för något besök.

Regler för ÅVC-kort

Visst avfall är alltid gratis

Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, el och elektronik (med vissa undantag bland annat kyldiskar och drickakylar - läs mer på El-kretsens hemsida), förpackningar, tidningar och användbara kläder. Har du bara sådant avgiftsbefriat avfall med dig kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök registreras.

Speciella regler gäller för företagare!

ÅVC-kortet är din nyckel till återvinningscentralerna

Information och regler

Kortet är en personlig värdehandling och varje vuxen göteborgare har rätt till ett kort. Du kan alltså inte ha flera kort i ditt namn. Kortet tar du med dig vid dina besök på stadens ÅVC:er där varje besök registreras.

Spara ditt kort, det fylls på automatiskt med sex fribesök varje kalenderår. Du kan dock inte spara tidigare års fribesök som du inte har utnyttjat. När du har utnyttjat dina sex fria besök får du betala 316 kr per besök.

Så här gör du

Om du inte redan har ett ÅVC-kort kan du beställa det här. Observera att du måste logga in med bank-ID. Har du förlorat ditt ÅVC-kort får du veta hur du ska göra under rubriken "Om du förlorar ditt kort".

Beställ ÅVC-kort

Vi skickar ÅVC-kortet till din folkbokföringsadress inom fem arbetsdagar.

Du kan också få ett ÅVC-kort på våra återvinningscentraler. Då måste du ha med dig giltigt körkort eller annan fotolegitimation. Om du inte bor i Göteborg men har sommarhämtning här, så vill vi att du tar med ditt kundnummer också. Om du låter någon annan hämta ditt nya ÅVC-kort behöver den personen en fullmakt, undertecknad av dig.
Fullmakt för att hämta ÅVC-kort för privatpersoner

Om du förlorar ditt kort

ÅVC-kortet är en värdehandling och är personligt. Blir ditt kort stulet eller om du tappat det ska du omedelbart anmäla detta till förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice. Vi har dygnet runt-service för förlorat ÅVC-kort via talsvar, 031-368 27 00, välj knappval 5.

Vill du ha ett nytt kort beställer du det genom att logga in på Mina sidor. Nytt kort kostar 159 kr.

Om du är företagare ska du ringa och tala direkt med vår kundservice. Det är viktigt att du talar med oss personligen och inte använder dig av knappval 5.