Återvinningscentraler

På återvinningscentralerna kan du lämna de flesta typer av grovavfall, och även sådant som du lämnar på återvinningsplatserna som finns i ditt bostadsområde. För företag gäller särskilda regler.

Hitta återvinningscentraler

Här hittar du Göteborgs återvinningscentraler (ÅVC), deras öppettider, hur du hittar dit och information om vad du som privatperson kan lämna där.

Beställ ÅVC-kort för dig som privatperson

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett ÅVC-kort. Beställ det på denna sida så skickar vi hem det till dig inom fem arbetsdagar.

Regler för ÅVC-kort

För att komma in på återvinningscentralen - ÅVC:n - behöver du ett ÅVC-kort. Med ÅVC-kortet får du som är vuxen och folkbokförd i Göteborg, eller har ett avfallsabonnemang i Göteborg, tolv fria besök per år på återvinningscentralerna. Här kan du också läsa om ÅVC-kort för dödsbon.

Det här kan du lämna

På återvinningscentralerna kan du lämna nästan alla typer av grovavfall, men också förpackningar, farligt avfall och elektronik. På hösten kan du även lämna fallfrukt. Här får du som privatperson även reda på vad du ska göra med asbest.

ÅVC i grannkommunerna

Om du vill kan du även lämna grovavfall på återvinningscentralerna i grannkommunerna. Ta med dig ÅVC-kortet. Ditt besök på grannkommunens återvinningscentral dras av från de tolv fria besök du som göteborgare har.

ÅVC-kort för företag

Som företagare kan du lämna ditt avfall på kommunens återvinningscentraler (ÅVC). Innan du besöker en ÅVC första gången behöver du ansöka om ett ÅVC-kort. Har ditt företag abonnemang hos Kretslopp och vatten ingår tolv fria besök per år. Har du inget abonnemang betalar du för alla besök.

Det här får företag lämna på ÅVC

Här hittar du som har företag reglerna som gäller för att lämna vissa sorters avfall på återvinningscentralerna. Till exempel kan ditt företag lämna högst 150 kilo avfall per gång, och fordon större än 3,5 ton får inte komma in på området.