Vem hämtar vad?

Nordisk Återvinning och Renova AB är upphandlade av kommunen för att sköta hämtningen av hushållsavfall och farligt avfall i Göteborg. För tidningar, förpackningar, batterier och bygg- och rivningsavfall kan du anlita vilken entreprenör du vill.

Kretslopp och vatten tar hand om restavfall och matavfall

Den vanliga soppåsen, med eller utan matavfall, läggs i ett restavfallskärl och hämtas av någon av kommunens entreprenörer. De hämtar även matavfallet om detta sorteras ut. Avfallstjänst beställer du hos Kretslopp och vattens kundservice.

Hämtning av grovavfall, elavfall, vitvaror och farligt avfall är separata tjänster som du också beställer hos Kretslopp och vattens kundservice.

För hämtning av sådant som tidningar, förpackningar, batterier och bygg- och rivningsavfall anlitar du valfri entreprenör som har tillstånd att köra sådant avfall. Sök till exempel på Gula Sidorna.

Våra entrepenörer

Göteborgs kommun har monopol på hushållens avfall och har handlat upp två entreprenörer som sköter hämtningen. Just nu är det Nordisk Återvinning i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. I de övriga stadsdelarna sköts den av Renova. Farligt avfall hämtas också av Renova.

Nordisk Återvinning Service AB

Hushållsavfallet i Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo, och från och med 2 april 2018 även i Angered, Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda, hämtas av Nordisk Återvinning (NÅS). Det är ett dotterbolag till Norges största avfalls- och återvinningsföretag, Norsk Gjennvinning.

Nordisk Återvinnings fordon är vita, och företaget använder både traditionella avfallsfordon och tvåfacksfordon där de samlar in matavfall och restavfall i olika behållare i samma bil.

Nordisk återvinning Service AB

Renova AB

Renova AB är den entreprenör som sköter avfallshämtningen i de stadsdelar i Göteborg som inte NÅS hämtar i, och de sköter också hämtningen av farligt avfall och Farligt avfall-bilarna. Renova driver också ett antal behandlingsanläggningar, som till exempel Sävenäs avfallskraftvärmeverk, anläggningen för biologiskt avfall på Marieholm, mottagning av farligt avfall och elektronikåtervinning. Bolaget ägs av elva kommuner i regionen.

Renova AB