Det här gäller för din underjordsbehållare

Har du underjordsbehållare för avfall ansluten till din flerbostadsfastighet? Då är du som fastighetsägare eller förvaltare ansvarig för den. Se till att den är hel, fri från råttor och inte fylls av vatten när det regnar, och håll rent och fritt vid tömningsbilens angöringsplats. Här kan du läsa mer om vad som gäller för underjordsbehållare.

För att våra entreprenörer ska kunna hämta hushållsavfallet från dina underjordsbehållare måste deras förutsättningar och arbetsmiljö vara bra. Därför är det viktigt att du följer våra instruktioner här. 

Underhåll

Du är ansvarig för att din behållare är hel och att den går att tömma på ett bra och säkert sätt. För att förebygga fel och olyckor ska du se till att skruvar sitter bra, att lyftöglor är hela och behållaren går att låsa ordentligt. Om chauffören upptäcker något fel rapporteras detta till dig via Kretslopp och vattens kundservice. Det är viktigt att du åtgärdar problemet snarast.

Vi rekommenderar att du gör serviceunderhåll på din behållare minst 1 gång per år.

Råttsanera vid behov. I flera behållare finns det råttor, och de är inte trevliga att få med sig upp när man tömmer.

Se till att dina behållare inte är vattenfyllda. Slamsug och laga snarast när det behövs. Se även till att locken stängs ordentligt eftersom det annars kan regna in. Blir behållarna vattenfyllda kan det innebära att bilen som hämtar blir skadad av vattnet eller att du får betala för onödig vikt.

Fritt vid angöringsplatsen

När behållaren töms måste bilen kunna stå så att säcken inte lyfts över fordon eller cykelbana. Behållaren bör inte heller vara placerad så att säcken behöver lyftas över gångbana. Bilen kan stå max 5 meter från behållaren vid tömning.

Det måste även vara fritt runt omkring behållaren så att inte säcken riskerar att slå emot lyktstolpar, trädgrenar eller annat som kan skadas eller skada säcken.

Snöröjning och halkbekämpning

Är det vintersäsong är det viktigt att se till att vägen fram till och framför behållaren är fri från snö och är halkbekämpad.

Borsta bort snö som ligger på behållaren så att chauffören lätt kan lyfta på locket.  

Felsortering

Av matavfallet som sorteras ut tillverkas biogas och biogödsel. För att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att det insamlade matavfallet är av bra kvalitet.  

Om matavfallet är felsorterat kan det innebära att vi inte tömmer behållaren. Vi meddelar då den som är ansvarig hos dig och hen får då beställa extra tömning, och då som blandat avfall. Felsorterade underjordsbehållare för matavfall står ofta för länge utan att bli tömda. De blir för tunga och fyllda med lakvatten, och resultatet blir att onödigt mycket avfall går till förbränning istället för att bli biogas och biogödsel.

Meddela oss ett mobilnummer, så kan den ansvarige få ett sms om vi inte kan tömma. 

Dina kontaktuppgifter

Vi vill gärna ha aktuella kontaktuppgifter till dig som är ansvarig för avfallshanteringen. Det är viktigt att vi kan komma i kontakt med rätt person om något händer. Hör av dig till vår kundservice för att kontrollera att vi har rätt uppgifter. 

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig även till vårt nyhetsbrev för flerbostadsägare för att få aktuell information

Foldern Gör rum för miljön

Här finns råd och anvisningar om hur man bygger för bra avfallshantering i Göteborg: Gör rum för miljön