Val av avfallsinsamlingssystem i flerbostadshus

Här hittar du regler och vägledning om avfallsinsamlingssystem om du är osäker, eller ska bygga om eller bygga nytt.

Val av avfallsinsamlingssystem

Här kan du som är fastighetsägare, byggaktör eller projektör få vägledning om avfallsinsamlingssystem om du ska bygga om eller bygga nytt. Vägledningen handlar om restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar. Fastighetsägaren ansvarar även för hushållens grovavfall och farliga avfall.

Det här gäller för din underjordsbehållare

Har du underjordsbehållare för avfall ansluten till din flerbostadsfastighet? Då är du som fastighetsägare eller förvaltare ansvarig för den. Se till att den är hel, fri från råttor och inte fylls av vatten när det regnar, och håll rent och fritt vid tömningsbilens angöringsplats. Här kan du läsa mer om vad som gäller för underjordsbehållare.