Det här är ditt ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för att hanteringen fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Som fastighetsägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Abonnemang för hyresgästers hushållsavfall – vanliga sopor, matavfall och grovavfall – tecknas hos Kretslopp och vattens kundservice. Ingen annan än kommunens entreprenör får hämta hushållsavfallet.  Boende i flerbostadshus och inhyrd verksamhet räknas båda som hyresgäster.

Fastighetsägarens ansvar för sortering och insamling

Du ska:

  • Se till att det finns ett lämplig avfallsutrymme, tillräckligt stora och många avfallsbehållare.
  • Hålla utrymmen och kärl rena.
  • Se till att hushållsavfallet blir insamlat, helst med matavfall för sig.
  • Se till att hyresgästerna kan lämna grovavfall i eller i anslutning till fastigheten.
  • Se till att farligt avfall och elektronik inte blandas med annat avfall.

Ge gärna hyresgästerna möjlighet att lämna utsorterat avfall, som tidningar, förpackningar, elavfall, batterier och ljuskällor. Detta är dock inget krav men är en uppskattad och miljömässigt bra service.

Här kan du få tips om hur du förebygger avfall:
Förebygg avfall i flerbostadshus

Om du har verksamhet som hanterar livsmedel i din fastighet

Har du en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel restaurang, storkök eller bageri i din fastighet, måste du installera en fettavskiljare i ditt avlopp. Om verksamheten i din fastighet hanterar stora mängder fett kan den även behöva ett uppsamlingskärl. Här kan du läsa mer om fettavskiljare.

Fastighetsägarens ansvar för information

Du ska:

  • Informera hyresgästerna om hur de ska sortera sitt avfall och var de kan lämna utsorterat avfall.
  • Hänvisa till andra namngivna insamlingsställen om det inte finns möjlighet att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten.
  • Anpassa informationen efter hyresgästerna i området. Bilder och symboler fungerar bra oavsett vilket språk man talar.
  • Ha en rutin för hur du informerar nyinflyttade.