Beställ hämtning av avfall i flerbostadshus

Här kan du som äger och förvaltar flerbostadshus beställa avfallsabonnemang, extra hämtning, hämtning av grovsopor med mera. Ökad möjlighet till sortering i fastigheten gör det enklare för de boende och kan också minska kostnaderna för avfallshanteringen.

Det finns tre olika avfallstjänster att välja mellan för flerbostadshus: lämna matavfall i brun påse, kompostera matavfall själv eller lämna blandat avfall i vanliga soppåsen. Mer sortering ger lägre kostnad.

Här beställer ägare för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar abonnemang för blandat avfall. Tjänsten blandat avfall innebär att matavfallet slängs tillsammans med restavfallet. Allt går till förbränning. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste. Här kan du också se vad extra hämtning av hushållsavfall kostar.

Nästan hälften av hushållens avfall är biologiskt nedbrytbart. Låt de boende sortera ut matavfallet och lägga det i en särskild brun papperspåse. Det kostar mindre än att lämna blandat avfall. Du beställer separat hämtning av matavfallet hos Kretslopp och vattens kundservice.

För att en kompost för flera hushåll ska fungera krävs det att de boende är med på noterna. Med rätt engagemang kan komposten bli en angelägenhet att samlas kring samtidigt som avfallskostnaderna blir lägre. Du anmäler komposten till Kretslopp och vatten.

Alla hyresgäster ska ha möjlighet att lämna sitt grovavfall i eller i anslutning till fastigheten.

Om du vid något tillfälle behöver få fastighetens sopor hämtade en extra gång kan du beställa en extra sophämtning.

Förbrukade elektriska och elektroniska apparater räknas som elavfall och får inte lämnas med annat avfall. Du kan beställa en separat elektronikhäck på Kretslopp och vattens kundservice som gör det enkelt för hyresgästerna att lämna uttjänta elprodukter.

Hos Kretslopp och vatten kan du som äger småhus och du som äger eller förvaltar flerfamiljshus beställa borttransport av kyl, frys, övriga vitvaror och tv-apparater och annan större elektronik. Vi hämtar vid gatan med lastbil. Ska du själv göra dig av med din vitvara eller elektronik ska du lämna den på en återvinningscentral eftersom det är farligt avfall.

Flerbostadshusägare har ansvar för att farligt avfall inte lämnas med restavfallet eller spolas ned i avloppet. Vill du samla in farligt avfall i din fastighet kan du dock lösa det genom att ordna ett särskilt utrymme för det. Då kan vi hämta ditt farliga avfall.

Hos Kretslopp och vatten kan du beställa hämtning av de boendes ljuskällor och småbatterier, och smått elavfall. Dessa typer av farligt avfall kan enkelt samlas in i fastighetens vanliga avfallsrum.

Om du vill att dina hyresgäster ska sortera ut förpackningar, tidningar och trycksaker kan du anlita ett valfritt företag för att transportera bort detta. Se bara till att företaget har tillstånd att transportera avfall. Du kan inte beställa transport av förpackningar, tidningar och trycksaker hos Kretslopp och vatten.

Du som äger eller förvaltar flerbostadshus har möjlighet att gratis prova på textilinsamling. Det är en bra service för de boende och en viktig insats för miljön som minskar dina kostnader för restavfallet. Kretslopp och vatten testar därför nu fastighetsnära insamling av textil. Observera att insamlingsaktörerna själva väljer hur många fastighetsägare de kan erbjuda tjänsten till.