Beställ hämtning av grovavfall

Alla hyresgäster ska ha möjlighet att lämna sitt grovavfall i eller i anslutning till fastigheten.

I flerbostadshus är fastighetsägaren skyldig att se till att det finns utrymme för skrymmande avfall, antingen i ett särskilt grovsoprum eller genom att regelbundet beställa en container där de boende kan slänga sitt avfall. Det är viktigt att du som fastighetsägare informerar de boende om hur de ska hantera sitt grovavfall.

Detta är grovavfall

Grovavfall är avfall som på grund av sin storlek inte kan lämnas i ordinarie insamlingssystem för restavfall, såsom kärl, säck, sopsug eller underjordsbehållare. Exempel på grovavfall är möbler, cyklar, julgranar och barnvagnar. Observera att vitvaror, så som spisar, tvättmaskiner, kylskåp och liknande måste hanteras särskilt. I lagtext och regelverk ingår grovavfall i begreppet "kommunalt avfall", det vill säga avfall som enbart kommunen får ta hand om.

Grovsoprum

Grovsoprummet  även kallat grovavfallsrummet  ska tömmas regelbundet så att det inte blir fullt. Hämtning beställer du hos vår kundservice. Grovavfallet transporteras av kommunens entreprenör till en sorteringsanläggning.

När vi hämtar från grovavfallsrum får du betala för varje påbörjat femminuterspass. Om du beställer regelbunden hämtning, exempelvis en gång i veckan, behöver du inte betala någon transportavgift.

Prislista för hämtning av grovavfall

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

utan moms

med moms

Transportavgift vid engångsbeställning *

Tillfälle

669

836

Lastnings- och behandlingskostnad

Per påbörjade 5 min

266

333

*Ingen transportavgift tas ut vid regelbunden hämtning.

Ha en separat elhäck

I grovsoprummet är det lämpligt att även ha en elhäck  en särskild nätbehållare  för uttjänta elprodukter. Elavfallet ska inte blandas med övrigt grovavfall. Både elprodukter och vitvaror hämtar vi separat.

Här kan du ladda hem skyltar för soprummet

Anslag - grovavfall

Anslag - Elavfall

Container för grovsopor

Du kan antingen beställa en container för grovsopor vid de tillfällen då det behövs eller ha en container på plats permanent. Hämtning beställer du hos vår kundservice. Grovavfallet transporteras av kommunens entreprenör till en sorteringsanläggning.

Om du beställer en container för grovavfall får du betala för att vi kör den till dig och för att vi hämtar den. Du får också betala för vikten på det som slängs i den och för eventuella extratömningar. Har du containern längre än fyra dygn får du betala hyra för den. Du kan också välja till en behållare för hyresgästernas elavfall utan extra kostnad. Mer information och avgifter för tjänsten hittar du här.

Trappanslag för tillfällig placering av container och elhäck

Här kan du ladda hem trappanslag för både el- och grovavfall. Fyll i var containern och behållaren för elavfall står och när den står där.

Trappanslag för grovavfall

Trappanslag för elavfall

Vi kan hämta grovavfall vid dörren

Hämtning av grovavfall direkt vid dörren kan också beställas av både fastighetsägare, verksamheter, företag och boende. Du kan läsa mer om det på vår sida Hämtning av grovavfall hemma.

Information och regler

Det här är inte grovavfall

  • Alla typer av farligt avfall
  • Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri
  • Vitvaror
  • Bildäck
  • Säckar med avfall
  • Bygg- och rivningsmaterial

Fasta inventarier som tillhör byggnaden klassas som bygg- och rivningsavfall. Bara enstaka inventarier, som till exempel ett tvättställ, får gå med i grovavfallet.

Grovavfallsrum bör ligga i markplan

Rum för grovavfall bör ha egen ingång och ligga i markplan. Det ska vara lätt åtkomligt för kommunens entreprenör som hämtar avfallet. Grovavfallsrum får inte vara blockerade av annat avfall. Se till att det inte ligger saker på golvet som kan hindra tömning.

Här kan du läsa mer om att bygga bra avfallsrum.

Bara kommunen får hämta avfall från hushåll

Det är bara kommunens entreprenörer får transportera avfall från hushåll eller avfall från andra källor som liknar avfall från hushåll. Det gäller även grovavfallet, som räknas som kommunalt avfall. Du kan alltså inte anlita till exempel en fastighetsfirma som kör ditt grovavfall till en återvinningscentral. Du kan inte heller själv köra grovavfall från de boende till en återvinningscentral. Varje enskilt hushåll kan däremot köra sitt eget grovavfall till återvinningscentralen.

Vilken entreprenör som kör ditt kommunala avfall och grovavfall beror på var fastigheten ligger och därmed vilken entreprenör Kretslopp och vatten har avtal med för just det området. Kontakta alltid Kretslopp och vattens kundservice för hämtning av grovavfall!

Ring Kretslopp och vattens kundservice för hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall, som klassas som kommunalt avfall, beställer du hos Kretslopp och vattens kundservice.