Beställ hämtning av grovavfall

Alla hyresgäster ska ha möjlighet att lämna sitt grovavfall i eller i anslutning till fastigheten.

I flerbostadshus är fastighetsägaren skyldig att se till att det finns utrymme för skrymmande avfall, antingen i ett särskilt grovsoprum eller genom att regelbundet beställa en container där de boende kan slänga sitt avfall. Det är viktigt att du som fastighetsägare informerar de boende om hur de ska hantera sitt grovavfall.

Vi hämtar också grovavfall vid dörren

Hämtning av grovavfall direkt vid dörren kan också beställas av både fastighetsägare, verksamheter, företag och boende. Du kan läsa mer om det på vår sida Hämtning av grovavfall hemma.

Detta är grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som på grund av sin storlek inte kan lämnas i insamlingsbehållare (kärl eller säck). Exempel på grovavfall är möbler, cyklar, julgranar och barnvagnar. Observera att vitvaror, så som spisar, tvättmaskiner, kylskåp och liknande måste hanteras särskilt. 

Töm grovsoprummet regelbundet

Grovsoprum ska tömmas regelbundet så att det inte blir fullt. Hämtning av grovavfall, som klassas som hushållsavfall, beställer du hos Kretslopp och vattens kundservice. Grovavfallet transporteras av kommunens entreprenör till en sorteringsanläggning.

Använder du dig av container för att samla upp grovavfall hittar du information och avgifter för det här.

Taxa för hämtning av grovavfall

Avgiften gäller när vi hämtar grovavfall från grovavfallsrum.

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

utan moms

med moms

Transportavgift vid engångsbeställning *

Tillfälle

669

836

Lastnings- och behandlingskostnad

Per påbörjade 5 min

266

333

*Ingen transportavgift tas ut vid planerad hämtning.

Information och regler

Vi hämtar grovavfallet regelbundet eller vid behov

När vi hämtar från grovavfallsrum får du betala för varje påbörjat femminuterspass. Om vi hämtar regelbundet  med fasta intervaller behöver du inte betala någon transportavgift.

Om du beställer en container för grovavfall får du betala för att vi kör den till dig och för att vi hämtar den. Du får också betala för vikten på det som slängs i den. Har du containern längre än fyra dygn tillkommer även containerhyra. Du kan också välja till en häckkorg för hyresgästernas elavfall. 

Här kan du ladda hem anslag för både el- och grovavfall. Fyll i var containern står och när den står där.

Trappanslag för grovavfall

Trappanslag för elavfall

Du kan också välja ett system med planerad hämtning en gång i veckan, var fjortonde dag eller var fjärde vecka. Det är du som förvaltar eller äger flerbostadshus som bedömer behovet och avgör hur ofta hämtning ska ske. 

Här kan du ladda hem anslag för soprummet:

Anslag - grovavfall

Anslag - Elavfall

Det här är inte grovavfall

  • Alla typer av farligt avfall
  • Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri
  • Vitvaror
  • Bildäck
  • Säckar med avfall
  • Bygg- och rivningsmaterial

Fasta inventarier som tillhör byggnaden klassas som bygg- och rivningsavfall. Bara enstaka inventarier, som till exempel ett tvättställ, får gå med i grovavfallet.

Grovavfallsrum bör ligga i markplan

Rum för grovavfall bör ha egen ingång och ligga i markplan. Det ska vara lätt åtkomligt för kommunens entreprenör som hämtar avfallet. Det underlättar både för de boende som lämnar grovavfall och för vår entrepenör som sedan hämtar avfallet om det läggs i öppna tresidiga häckar - kärl eller binge med nätsidor åt tre håll och fjärde sidan öppen - eller i andra stora kärl.

I grovsoprummet är det lämpligt att även ha en elektronikhäck för uttjänta elprodukter. Elektroniken ska inte blandas med övrigt grovavfall. Både elektronik och vitvaror hämtar vi separat.

Grovavfallsrum får inte vara blockerade av annat avfall. Se till att det inte ligger saker på golvet som kan hindra tömning.

Bara kommunen får hämta hushållsavfall

Endast kommunens entreprenörer får transportera hushållsavfall. Det gäller även grovavfallet, som räknas som hushållsavfall. Du kan alltså inte anlita till exempel en fastighetsfirma som kör ditt grovavfall till en återvinningscentral. Du kan inte heller själv köra grovavfall från de boende till en återvinningscentral (var och en kan däremot köra sitt eget grovavfall till återvinningscentralen).

Vilken entreprenör som kör ditt hushållsavfall och grovavfall beror på var fastigheten ligger och därmed vilken entreprenör Kretslopp och vatten har avtal med för just det området. Kontakta alltid Kretslopp och vattens kundservice för hämtning av grovavfall!

Ring Kretslopp och vattens kundservice för hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall, som klassas som hushållsavfall, beställer du hos Kretslopp och vattens kundservice.