Beställ hämtning av förpackningar och tidningar

Om du vill att dina hyresgäster ska sortera ut förpackningar, tidningar och trycksaker kan du anlita ett valfritt företag för att transportera bort detta. Se bara till att företaget har tillstånd att transportera avfall. Du kan inte beställa transport av förpackningar, tidningar och trycksaker hos Kretslopp och vatten.

Det är lättare att göra rätt om det är enkelt. Sopsorteringen blir förstås smidigare om de boende i flerbostadshuset inte behöver transportera sådant avfall som de vill lämna till återvinning så långt. Allt fler erbjuder fastighetsnära sortering genom att skaffa kärl för tidningar och förpackningar, samt för glas, metall och hårdplast. Fundera gärna på hur du kan utveckla husets avfallshantering.

Mindre restavfall

När avfallet sorteras i fler fraktioner - olika kategorier sopor - minskar mängden restavfall betydligt. På så vis blir det en omfördelning i soprummet som inte nödvändigtvis kräver mer yta. Kostnaden för hämtning av restavfall minskar och täcker ofta kostnaden för de andra materialslagen.

Information

Förpackningar, tidningar och trycksaker omfattas av producentansvaret och ansvaret för insamling har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Som fastighetsägare kan du anlita vilken entreprenör du vill för hämtning, bara de har tillstånd att köra avfall.

Det företag som anlitas ska också upplåta lämpliga kärl till din fastighet. Sök återvinningsföretag på Gula Sidorna, till exempel genom att skriva "återvinning". Flera företag erbjuder tjänsten, så jämför gärna priser innan du bestämmer dig.

Du kan inte beställa transport av förpackningar, tidningar och trycksaker hos Kretslopp och vatten.