Beställ hämtning av farligt avfall

Flerbostadshusägare har ansvar för att farligt avfall inte lämnas med restavfallet eller spolas ned i avloppet. Vill du samla in farligt avfall i din fastighet kan du dock lösa det genom att ordna ett särskilt utrymme för det. Då kan vi hämta ditt farliga avfall.

Det finns inget krav på att flerbostadshusägare måste samla in farligt avfall från de boende. Hushållen kan lämna det till Farligt Avfall-bilen, på en miljöstation eller till en återvinningscentral. Men information till de boende är viktigt så att de ska veta vad som gäller.

Det går att ordna så att hyresgästerna kan lämna farligt avfall i fastigheten, men då måste du ordna ett särskilt utrymme för det. 

Bra att veta om lagring av farligt avfall

Farligt avfall (utöver ljuskällor och batterier) måste förvaras på en särskild plats där eventuellt spill och läckage inte kan nå avlopp eller mark. Hur hög säkerhet som krävs på utrymmet i övrigt beror på vilka typer av farligt avfall du vill samla in.

Att förvara farligt avfall i väntan på borttransport kräver i de flesta fall inte tillstånd, men kontakta miljöförvaltningen och fråga vad som gäller för dig.

Utrymmet du lagrar det farliga avfallet i måste följa lagen för hantering och lagring av farligt avfall inklusive brandfarlig och explosiv vara. Utrymmet och hämtvägen ska uppfylla lagar och regler för god arbetsmiljö i samband med hämtning.

Vi levererar godkända behållare när du har beställt tjänsten. Det finns behållare för färg och lack, lösningsmedel, spillolja, oljefilter, bilbatterier, småbatterier, sprayburkar, glödlampor, lågenergilampor och korta och långa lysrör.

Första hämtningen på året kostar inget. Efter det kostar varje ny hämtning av farligt avfall under året 880 kr utan moms (1 110 kr med moms). En hämtning per år är obligatorisk.

Läs om tjänsten som pdf: Hämtning av farligt avfall i flerbostadshus

Så här gör du

Vill du att det farliga avfallet från din fastighet ska hämtas kontaktar du Kretslopp och vattens kundservice.