Beställ hämtning av elektronik

Förbrukade elektriska och elektroniska apparater räknas som elavfall och får inte lämnas med annat avfall. Du kan beställa en separat elektronikhäck på Kretslopp och vattens kundservice som gör det enkelt för hyresgästerna att lämna uttjänta elprodukter.

En separat elektronikhäck gör det enkelt för hushållen att lämna uttjänta elprodukter. Det ökar återvinningen och trivseln i fastighetens soprum. Inga mer TV-apparater och annat som blockerar och ställer till problem.

Du kan också beställa styckvis hämtning av vitvaror och större elavfall.

Information

Beställ elektronikhäck hos Kretslopp och vattens kundservice. Kontakta sedan kundservice varje gång den ska hämtas. Hämtning utförs normalt inom tre arbetsdagar efter det att vår entreprenör fått besked. Entreprenören kontaktar dig för att bestämma lämplig dag och tid.

Skylta tydligt i soprummet där behållaren placeras. Kontakta Kretslopp och vattens kommunikationsenhet för tips och råd om utformning av skyltar.

Skicka eller dela ut information till de boende om den nya service som erbjuds.

Elavfallet för sig

Förbrukade elektriska och elektroniska apparater räknas som el-avfall och får inte lämnas med annat avfall. Om det inte finns möjlighet för hyresgästerna att lämna elavfall i bostadshuset ska det lämnas till en återvinningscentral.

Vad kostar hämtning av elavfall i elektronikhäck?

Vill du ha behållare stående hos dig permanent tömmer vi den minst en gång per år, och då kostar varje års första tömning dig inget. Du beställer själv när vi ska komma och tömma el-häcken.

I priset för efterföljande enskild tömning, eller tillfälligt beställd el-häck, ingår utplacering, behållare, framkörning, borttransport och hemtagning när tjänsten avslutas. Du betalar ingenting för behandlingen av avfallet, det vill säga demontering, sortering av material och slutförvaring. Har material blivit felsorterat eller om det finns hinder hämtar vi inte avfallet. Du debiteras då både för den ordinarie hämtning som inte kunde göras och för en extra hämtning.

Tjänst

Avgift (kr/tillfälle/behållare)

 

Utan moms

Med moms

Hämtning av elavfall i el-häck

888

1 110

Det finns två olika typer av behållare:

Modell Längd cm Bredd cm Höjd cm Volym
Elektronikhäck på hjul 1 200 800 1 710 1,5 m³
Elektronikhäck på pall 1 600 1 200 1 600 3 m³

Det här får läggas i behållaren:

 • TV och bildskärmar
 • Radioapparater
 • Datorer
 • Skrivare
 • Elverktyg med sladd eller batteri
 • Leksaker som drivs med batteri
 • Hushållsapparater
 • Mobiltelefoner
 • Andra mindre el- och elektronikprodukter

Styckvis hämtning av större enheter

Vill du att vi hämtar enstaka större elapparat, som tv, kylskåp eller spis, kostar det 224 kr utan moms (280 med moms).

Om det är felsorterat och saker är i vägen

Om det ligger felsorterat material i behållaren hämtas den inte och du får betala för en extra hämtning.

Om det är något hinder i vägen som gör att materialet inte kan hämtas får du betala för en extra hämtning.

Vilka utrymmen krävs?

För att vår entreprenör ska kunna hämta krävs minst 20 cm utrymme på varje sida om behållaren i dörröppningen. Markytan ska vara hårdgjord. Dragvägarna måste vara korta, lutningen liten och trösklar ska undvikas. Man ska kunna köra med pallyft. Allt avfall måste ligga i behållaren - hämtpersonalen plockar inte upp något löst avfall.

Endast el-avfall från hushåll

Tjänsten gäller enbart avfall från hushåll. Chauffören kontrollerar vid hämttillfället att det rör sig om produkter som normalt används i hushåll. Om det finns andra typer av produkter hämtas avfallet först när du som är fastighetsägare gjort en korrekt sortering. Då får du betala för en extra hämtning.

Så här gör du

 1. Bestäm behållare

  Bestäm vilken typ eller vilka typer av behållare du vill ha, och antal av respektive behållare.

 2. Beställ hos kundservice

  Beställ tjänsten hos Kretslopp och vattens kundservice.

 3. Ladda hem informations-pdf:er

         Här är ett anslag du kan sätta upp i soprummet:

         Anslag - Elavfall

         Här är ett anslag för trappuppgångar och liknande där du kan fylla i var elhäcken står och när: 

         Trappanslag "Nu samlar vi in elavfall"

När behållarna behöver tömmas, kontakta Kretslopp och vattens kundservice.