Beställ hämtning av hushållsavfall i flerbostadshus

Här beställer ägare för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar abonnemang för blandat avfall. Tjänsten blandat avfall innebär att matavfallet slängs tillsammans med restavfallet. Allt går till förbränning. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste. Här kan du också se vad extra hämtning av hushållsavfall kostar.

Extra hämtning av hushållsavfall

I avgiften ingår hämtningsavgift och behandlingsavgift. Extrahämtning utförs normalt inom tre arbetsdagar. För extrahämtning inom ett dygn tillkommer en transportavgift på 611 kr per gång utan moms (med moms 764 kr).

Behållare

Avgift (kr/behållare)

utan moms

med moms

Mobil sopsug dockning

202

253

Mobil sopsug per m3 tankvolym avrundat till närmaste halv m3 uppåt

159 199

Kärl upp till 240 liter

79

99

Kärl 300 - 400 liter

121

151

Kärl 600 - 800 liter

250

313

400 liter komprimator

315

394

Säckar < 160 liter*

79

99

Underjordsbehållare upp till 1 300 liter

896

1 120

Underjordsbehållare 3 000 liter

1 225

1 531

Underjordsbehållare 5 000 liter

1 693

2 116

Avgift för hämtning inom ett dygn 611 764

*Gäller endast fastigheter med säcktjänst

Information och regler

Så här gör du för att beställa hämtning av hushållsavfall

Kontakta förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice.