Beställ hämtning av hushållsavfall i flerbostadshus

Här beställer ägare för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar abonnemang för blandat avfall. Tjänsten blandat avfall innebär att matavfallet slängs tillsammans med restavfallet. Allt går till förbränning. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste. Här kan du också se vad extra hämtning av hushållsavfall kostar under 2022.

Extra hämtning av hushållsavfall

I avgiften ingår hämtningsavgift och behandlingsavgift. Extrahämtning utförs normalt inom tre arbetsdagar. För extrahämtning inom ett dygn tillkommer en transportavgift på 654 kr per gång utan moms (med moms 818 kr).

Behållare

Avgift (kr/behållare)

 


Exkl. moms

Inkl. moms

Kärl upp till 240 liter

91

114

Kärl 300 - 400 liter

138

173

Kärl 600 - 800 liter

287

359

400 liter komprimerat

361

451

Säckar mindre än 160 liter (endast vid fastigheter med säcktjänst)

91

114

Tjänst och enhet

 


Mobil sopsug dockning, per ställe och kund

231

289

Mobil sopsug, per m3 tankvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik)

182

228

Underjordsbehållare, per m3 behållarvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik)

342

428

Transportavgift för hämtning inom ett dygn eller på bestämd tid, per ställe

654

818

Vi har ett anslag du kan skriva ut och fylla i hämtdagarna i. Sätt upp det i ditt soprum, så vet alla när avfallet hämtas.

Anslag för soprum - fyll i dina hämtdagar

Information och regler

Så här gör du för att beställa hämtning av hushållsavfall

Kontakta förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice.