Beställ extra hämtning

Om du vid något tillfälle behöver få fastighetens sopor hämtade en extra gång kan du beställa en extra sophämtning.

Här kan du få tips på hur du förebygger avfall:
Förebygg avfall i flerbostadshus

Information och pris

Den extra hämtningen kostar dels för framkörningen, 611 kr utan moms, och dels för kärlen som ska tömmas. Kostnaden beror på hur många och hur stora kärl det gäller.

Ring oss för extra tömning

Ring kundservice om du vill beställa extra tömning av dina sopkärl.