Beställ hämtning av matavfall

Nästan hälften av hushållens avfall är biologiskt nedbrytbart. Låt de boende sortera ut matavfallet och lägga det i en särskild brun papperspåse. Det kostar mindre än att lämna blandat avfall. Du beställer separat hämtning av matavfallet hos Kretslopp och vattens kundservice.

Renhållningspersonalen lämnar buntar med papperspåsar i fastighetens soprum, där de boende kan hämta dem när de behöver. Du beställer nya påsar hos Kretslopp och vattens kundservice, där du också beställer påshållaren Luftig gratis som du sedan delar ut till dina hyresgäster så de kan hålla matavfallet torrt. De boende slänger papperspåsarna med matavfall i ett separat kärl i soprummet. Vår entreprenör tar de bruna papperspåsarna till en anläggning där de med sitt innehåll omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används sedan som drivmedel.

Information och regler

Informera de boende om sorteringen

Var noga med att informera de boende om hur de ska sortera. Sätt till exempel upp instruktioner ovanför insamlingskärlet. Hos Kretslopp och vatten finns informationsmaterial som du kan beställa och dela ut till de boende.

Matavfallspåskorgen Luftig

Vi har korgar av plast som är specialdesignade för att passa till den bruna matavfallspåsen och som är lämpliga att ställa till exempel under diskbänken. Dessa luftiga korgar kan du som värd få gratis till alla dina lägenheter om du kontaktar Kretslopp och vattens kundservice
Korgen Luftig - perfekt till matavfallspåsen.

Det är viktigt att det inte kommer plastfolie, plastpåsar och annat som inte kan brytas ned med i matavfallet. Om vår entreprenör hittar sådant material i kärlet för matavfall kan vi ta ut en felsorteringsavgift. De boende får alltså inte lägga matavfallspåsen i en plastpåse innan de slänger den i kärlet. Resterna efter biogastillverkningen blir gödning, och vi vill inte sprida plastrester på våra åkrar.

De bruna påsarna ska läggas i separat kärl

De bruna papperspåsarna lägger de boende i ett separat kärl, vid sidan om det för restavfallet. Det finns särskilda ventilerade behållare som lämpar sig väl för matavfall. Säckar och säckställ används också. 

Du måste själv beställa nya påsar

Du måste själv se till att det alltid finns bruna matavfallspåsar till de boende. När du behöver nya kontaktar du Kretslopp och vattens kundservice.

Här har vi sammanfattat vår information om vår tjänst för hämtning av matavfall för dig som äger eller förvaltar flerbostadshus:

Tjänsteblad för matavfall - flerbostadshusägare

De här avfallsabonnemangen kan du välja

AvfallstaxaSå här beställer du separat hämtning av matavfallet

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice så hjälper de dig med att beställa separat hämtning av matavfall.

När du beställt tjänsten kan du sätta upp den här skylten till exempel i trapphus och tvättstuga för att informera dina hyresgäster:

Matavfallet blir biogas - sortera matavfallet rätt