Anmäl gratis hämtning av textilier

Du som äger eller förvaltar flerbostadshus har möjlighet att få gratis hämtning av textilier. Det är en bra service för de boende och en viktig insats för miljön som minskar dina kostnader för restavfallet. Observera att insamlingsaktörerna själva väljer hur många fastighetsägare de kan erbjuda tjänsten till.

Textilavfall har näst störst miljöpåverkan av alla avfallsslag. Det tär på jordens resurser att framställa textil och det är inte hållbart att det slängs i soporna och bränns. Genom att sortera ut textil och kläder till återanvändning och återvinning kan vi alltså göra en stor insats för miljön.

Så här fungerar textilinsamlingen

Insamlingen görs i behållare i nära anslutning till eller i fastigheten, i till exempel miljörum, miljöhus, tvättstuga i markhöjd eller utomhus på en plats som är tillgänglig för de boende.

Du tecknar avtal med insamlingsaktörer som Kretslopp och vatten rekommenderar. I avtalet regleras bland annat tömningsintervall, regler för lås och nycklar, placering av kärl, krav på behållarens utseende och märkning, arbetsmiljö vid hämtning, ansvar för skada, regler för uppsägning av avtal och så vidare.

Insamlingsaktörerna har begränsade resurser och väljer därför själva hur många fastighetsägare de kan erbjuda tjänsten till.

Blir det problem ska du kontakta den organisation som samlar in textilierna.

Detta kan du lägga i behållarna

Trasiga och hela kläder, textilier, skor och mjuka accessoarer. Textilierna ska vara rena och torra när de läggs i behållarna.

Det kostar inget

Tjänsten är kostnadsfri. Förutom att det är bra för miljön så är det även billigare att sortera ut textilier från restavfallet till ett separat textilinsamlingskärl eftersom avgiften för restavfallet är viktbaserad.

Björkåfrihet, Human Bridge och Myrorna samlar in

Vi samarbetar med de ideella insamlingsaktörerna Björkåfrihet, Human Bridge och Myrorna. Aktörerna uppfyller särskilda krav, som till exempel att de har 90-konton.

Gör så här för att komma igång

  1. Tag kontakt med någon av de rekommenderade insamlingsaktörerna.
  2. Se ut en insamlingsplats på din fastighet tillsammans med insamlingsaktören, antingen utomhus eller inomhus i miljörum, tvättstuga i markhöjd eller annat gemensamt utrymme. Tänk på att inte placera behållare så att de hindrar den ordinarie avfallshanteringen.
  3. Teckna avtal och informera de boende i samband med att behållarna ställs ut.

För att insamlingen av textil ska fungera så behöver de boende och andra hyresgäster veta hur det ska sorteras. Det är därför viktigt att informera om hur och varför det ska göras. Här ligger ett blad du kan fylla i och använda när du informerar de boende:

Textilinsamlingsinfo till boende

Olika typer av behållare

Beroende på om insamlingen kommer att göras inomhus eller utomhus finns ett antal standardiserade behållare. Det är också möjligt att ta fram anpassade kärl, efter överenskommelse med insamlingsaktören.

  Utomhusbehållare
200-250 kg
Inomhusbehållare
 Björkåfrihet B: 114,5 / D: 114,5 / H: 216 Kan ta fram behållare anpassade till miljörum
Human Bridge B: 114 / D: 114 / H: 221
eller B: 114 / D: 114 / H: 199 (160 kg)
B: 60 / D: 70 / H: 160 (70 kg)
Myrorna B: 115 / D: 115 / H: 220 Kan ta fram behållare anpassade till miljörum

Alla mått är i cm. B=bredd; D=djup; H=höjd.

Hit vänder du dig för frågor och anmälan

Organisation Kundservice Kontaktperson Telefonnummer Mejladress
Björkåfrihet 031-23 30 80 Magnus Nilsson
073-369 21 66
magnus.nilsson@bjorkafrihet.se
Human Bridge 0383-46 74 70
Joachim Olivendal
076-797 99 15
joachim.olivendal@humanbridge.se
Myrorna 020-140 00 44 GSC@myrorna.se
Urban Bolin
073-688 69 40
urban.bolin@myrorna.se

För mer information från Kretslopp och vatten:

Natali Kjernell
Processledare avfallsprojekt Stadsutveckling
031- 368 72 99
mejla Natali