Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger. Avgifterna gäller för år 2020.

Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2021

17 juni 2020

Kretslopp och vatten har lämnat förslag till vatten-, avlopps- och avfallstaxan för 2021. Taxan påverkas bland annat av en ny skatt på att bränna avfall och stora investeringar inom vatten och avlopp.

Läs mer om förslaget till vatten-, avlopps- och avfallstaxan för 2021


Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom för Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket de boendes sopor väger. Avgiften som vi tar ut för att hämta ditt avfall beror på hur stora avfallsbehållarna är, hur ofta du vill få avfallet hämtat och om de boende sorterar ut matavfallet eller ej. Utöver det kan det tillkomma en avgift för att renhållaren behöver dra dina kärl en bit fram till sopbilen.

Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa

Du kan enkelt sänka dina kostnader genom att sortera, beställa glesare hämtning och ställa dina kärl så att renhållaren inte behöver dra dem så långt fram till sopbilen. Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 123 kr exklusive moms (154 kr inklusive moms).

Här får du fler tips om hur du kan förebygga avfall:
Förebygg avfall i flerbostadshus

Här hittar du den kompletta avfallstaxan för 2019:

Avfallstaxa 2019 komplett

Här hittar du den kompletta avfallstaxan för 2020:

Avfallstaxa 2020 komplett

Viktavgift

Viktavgift per kg

Tjänst

Restavfall

Blandat avfall

Matavfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms
Viktavgift per kg 1,61 kr 2,01 kr 1,61 kr ​2,01 kr Ingen avgift

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter med hushållsliknande avfall

Årsavgift i kronor per kärl. Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg (93 öre inkl. moms/m per tillfälle), kan tillkomma. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370 liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matavfallskärl två gånger per år.

Helårshämtning

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. Moms

140 liter

1 gång/vecka

747

934

1221

1526

1722

2153

Var 14:e dag

-

-

835

1044

1771

1464

140 liter med säck 1 gång/vecka 847 1059 - - - -

190 liter

1 gång/vecka

948*

1185*

1255

1569

1772

2215

Var 14:e dag

-

-

877

1096

1232

1540

240 liter 1 gång/vecka 1180 1475 - - - -

300 liter* och 370 liter

1 gång/vecka

-

-

2068

2585

2999

3749

Var 14:e dag - -

1158

1448

1679

2099

400 liter*

1 gång/vecka

-

-

2312

2890

3336

4170

Var 14:e dag -

-

1295

1619

1868

2335

600 liter* och 660 liter

1 gång/vecka

-

-

3561

4451

5137

6421

Var 14:e dag

-

-

1994

2493

2877

3596

800 liter*

1 gång/vecka - -

5024

6280

7217

9021

Var 14:e dag

-

-

-

-

4042

5053

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Sommarhämtning 1 maj - 30 september

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

140 liter

Var 14:e dag

309

386

394

493

555

694

"

1 gång/vecka

-

-

605

756

852

1 065

190 liter

var 14:e dag

-

-

414

518

585

731

"

1 gång/vecka

-

-

636

795

899

1 124

240 liter

1 gång/vecka

507

634

-

-

-

-

300 liter*

Var 14:e dag

-

-

-

990

1 238

370 liter

1 gång/veckan

-

-

1 234

1 543

1 767

2 209

400 liter*

Var 14:e dag

-

-

-

1 132

1 415

"

1 gång/vecka

-

-

1 415

1 769

2 022

2 528

600* och 660 liter

Var 14:e dag

-

-

1 132

1 415

1 617

2 025

600* och 660 liter

1 gång/vecka

-

-

2 022

2 528

2 887

3 609

800 liter*

1 gång/vecka

-

-

-

-

4 081

5 101

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek

Komprimerade kärl för verksamheter med hushållsliknande avfall*

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

Exkl. moms

Inkl. moms

Exkl. moms

Inkl. moms

400 liter normalkomprimerade* 1 gång/vecka

3 985

4 981

5 691

7 114

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Hämtning från underjordsbehållare, exempelvis molok

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Innersäck ingår och sätts i för de behållartyper som är avsedda för detta. I avgiften ingår tvättning av matavfallsbehållare en gång per år. Avgiften för extra tvätt är 2 550 kr exkl. moms per gång (3 188 kr inkl. moms).

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

Matavfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. Moms
1 300 liter eller mindre 1 gång/vecka 18 348 22 935 25 687 32 109 5 488 6 860
Var 14:e dag 10 275 12 844 14 385 17 981 - -

3 000 liter

1 gång/vecka 21 089 26 361 30 054 37 568 - -
Var 14:e dag 11 810 14 763 16 830 21 038 - -

5 000 liter

1 gång/vecka 24 317 30 396 35 199 43 999 - -
Var 14:e dag 13 618 17 023 19 711 24 639 - -

Hämtning med mobil sopsug

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. För blandat avfall och restavfall tillkommer även en dockningsavgift. Dockningsavgiften tas ut per dockningsställe. För matavfallet tas ingen viktavgift eller dockningsavgift ut.

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

Matavfall

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. Moms
0,2 m3 1 gång/vecka

-

-

-

-

914

1 143

0,3 m3 1 gång/vecka

-

-

-

-

1 146

1 433

1 m3 1 gång/vecka

-

-

-

-

1 611

2 014

1,5 m3 1 gång/vecka

-

-

-

-

2 191

2 739

2 m3 1 gång/vecka

-

-

-

-

2 774

3 468

Per m3 tankvolym avrundat upp till närmaste halvkubik* 1 gång/vecka

3 329

4 161

4 725

5 940

-

-

Var 14:e dag

1 664

2 080

2 376

2 970

-

-

*Även omklassat matavfall. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer. Minsta volym: 1 kubikmeter.

Dockningsavgift för mobil sopsug

Hämtning

Årsavgift dockning

Exkl. moms Inkl. moms
1 gång/vecka

8 159

10 199
Var 14:e dag

4 080

5 100

Tilläggstjänst för mobil sopsug

Vid behov av extra sugning med tömning, t.ex. i samband med underhållsarbete, tar vi ut en avgift för framkörning och assistanstid. Arbetet utförs vid en överenskommen tidpunkt.

Tjänst Enhet

Avgift (kr/enhet)

Exkl. moms

Inkl. moms

Assistanstid mobil sopsug 15 min

294

368

Framkörning mobil sopsug Tillfälle

611

764

Taxa 2019 flerbostadshus viktdebitering

Taxa 2019 Verksamhet med hushållsavfall viktdebitering

Avfallstaxa flerbostadshus vikt 2020

Avfallstaxa verksamhet vikt 2020

Hämtning av avfall i Södra Skärgården

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter med hushållsliknande avfall

I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma. För verksamheter med matavfall ingår majssäckar samt tvättning av matavfallskärlen två gånger per år. Antalet majssäckar som ingår i abonnemanget beräknas på en säck per kärl och tömning. Isättning av säck ingår inte. Restauranger kan ha max 370 liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 190 liter för matavfall.

Helårshämtning

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

Matavfall

exkl. moms

inkl. moms

exkl. moms

inkl. moms

exkl. moms

inkl. moms

120 liter kärl 1 gång/vecka - - - - 735* 919*
140 liter kärl 1 gång/vecka
1 977 2 471 2 703 3 379 747 934
Var 14: dag 1 214 1 518 1 662 2 078 - -
190 liter kärl 1 gång/vecka 2 236 2 795 3 056 3 820 948* 1 185*
Var 14:e dag 1 369 1 711 1 874 2 343 - -
240 liter kärl 1 gång/vecka - - - - 1 180 1 475
370 liter kärl 1 gång/vecka

3 999

4 999 5 450 6 813 - -
Var 14:e dag

2 123

2 654 2 904 3 630 - -
660 liter kärl 1 gång/vecka

6 678

8 723 9 518 11 898 - -
Var 14:e dag 3 704 4 630 5 070 6 338 - -

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Sommarhämtning 1 maj - 30 september

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

Matavfall

exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms
140 liter kärl 1 gång/vecka

938

1 173 1 288 1 610 318 398
Var 14:e dag

570

713 782 978 - -
190 liter kärl 1 gång/vecka

1 072

1 340 1 467 1 834 - -
Var 14:e dag 641 801 881 1 101 - -
240 liter kärl 1 gång/vecka - - - - 507 634
370 liter kärl 1 gång/vecka

2 069

2 586 2 904 3 630 - -
Var 14:e dag - - 1 525 1 906 - -
660 liter kärl 1 gång/vecka 3 500 4 375 4 920 6 150 - -

Taxa 2019 Flerbostadshus volymdebitering

Taxa 2019 Verksamhet med hushållsavfall volymdebitering

Avfallstaxa flerbostadshus volym 2020

Avfallstaxa verksamhet volym 2020

Avgift för försvårad hämtning

Dragväg är den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter kärlet manuellt, och räknas som enkel gångväg från behållarens uppställningsplats vid hämtningstillfället fram till närmaste ställe där hämtningsfordonet - sopbilen - kan och tillåts stanna. Vid nybyggnation och förändring av hämtningsställe tillåts en maximal dragväg på 25 meter.

Avgift för dragväg

Avgift (kr/meter/tillfälle/behållare)

Exkl.moms

Inkl. moms

0,74

0,93

Avgift för trappor och hiss

Hämtningsförhållande

Avgift (kr/trappsteg/tillfälle/behållare)

Exkl.moms

Inkl.moms

Trappsteg*

2,03

2,54
Årsavgift (kr/behållare/år)
Hiss*

746

933
*Inga nya abonnemang tecknas där trappor behövs för att transportera kärlet eller säcken.

Grovavfall och annat utsorterat avfall

Som fastighetsägare är du också skyldig att tillhandahålla utrymmen för grovavfall, eller regelbundet ställa upp en container där de boende kan slänga sina grovsopor. Hämtning av grovavfall är en separat tjänst.

De boende uppskattar om de även kan lämna annat utsorterat avfall i anslutning till fastigheten. Elavfall kan samlas i en elektronikhäck i grovsoprummet, tidningar, glas och förpackningar kan ha egna kärl i det vanliga soprummet. På så sätt kan mängden restavfall minskas betydligt och avgiften för avfallshanteringen hållas nere. Hör med kretsloppskontorets kundservice om vilka alternativ som finns och vad som kan passa just din fastighet.

Hyra container

Här kan du läsa vad det kostar att hyra container