Fakturering av avfallshämtning, vatten och avlopp

Du kan få avfallshämtning och vatten- och avlopp på gemensam eller separat faktura – räkningen vi skickar till dig. Du får betala extra om det är besvärligt att hämta.

Du kan välja att antingen betala din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på en gemensam faktura eller betala på två separata. Vi fakturerar i efterskott, per kvartal. Du kan få fakturorna månadsvis, men då måste du kontakta oss på Kretslopp och vattens kundservice först. Kontakta oss också om du har frågor om din faktura.

Är det svårt att hämta får du betala mer

Du får betala en extra avgift om renhållningspersonalen måste rulla avfallskärl eller bära säckar lång väg, gå i trappor eller på annat sätt har svårt att hämta ditt avfall. Under tiden går dessutom renhållningsbilen på tomgång, vilket belastar miljön.

Om ingen hämtat dina sopor ska du kontakta Kretslopp och vattens kundservice - kontakta inte den entreprenör som utför hämtningen.

Fakturaalternativ

Du kan betala din faktura på olika sätt. Gör du inget val får du fakturan i pappersform, men ur miljösynpunkt rekommenderar vi dig att välja ett elektroniskt alternativ. Det sparar både papper och pengar. Alla våra fakturaalternativ är kostnadsfria.

Autogiro

E-faktura för privatpersoner och småföretagare

E-faktura för företagare