Avfallstaxa - flerbostadshus

Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus din avfallstaxa.

Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger. Avgifterna gäller för år 2020.

Här kan du som äger eller förvaltar flerbostadshus få svar på dina frågor om viktbaserad avfallstaxa.

Du kan få avfallshämtning och vatten- och avlopp på gemensam eller separat faktura – räkningen vi skickar till dig. Du får betala extra om det är besvärligt att hämta.

Om avfallet inte sorteras på rätt sätt kostar det både för dig och för miljön. Är sorteringen bristfällig får du betala felsorteringsavgift.

Genom att låta de boende sortera ut matavfall och i övrigt underlätta sortering i fastigheten kan du få ner priset betydligt. Den lägsta avgiften gäller om fastigheten har egen kompost och de boende sorterar sitt avfall väl.