Avfall från verksamheten

Avfallshanteringen i flerbostadshus kretsar mest kring det avfall som de boende producerar. Men en del avfall uppkommer även vid drift och skötsel av fastigheten och det klassas som verksamhetsavfall. Det är ditt ansvar som flerbostadshusägare att se till att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

Att sköta utemiljön och gemensamma utrymmen i en fastighet ger givetvis upphov till en hel del avfall. Eftersom avfallet kommer från det arbete du som fastighetsägare eller fastighetsskötare har med flerbostadshus räknas det som verksamhetsavfall, och det är inte kommunens ansvar att ta hand om. Det är du som äger eller förvaltar fastigheten som ansvarar för att den typen av avfall sorteras och transporteras till en lämplig mottagare.

Det kan till exempel vara trädgårdsavfall, avfall från renovering, fasta inventarier, farligt avfall och elavfall. Mindre mängder kan du själv transportera till en återvinningscentral och då behöver du ÅVC-kort, men rör det sig om större mängder bör du anlita en entreprenör som tar hand om avfallet.