Anmäl utebliven hämtning

Om vi missat att tömma fastighetens avfall, anmäl detta snarast till Kretslopp och vattens kundservice. Då kan vi se till att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Ring och anmäl den uteblivna hämtningen. Avfallet hämtas senast första påföljande vardag.

Personalen tömmer inte överfyllda kärl

Att avfallet inte hämtats kan också bero på att hämtningen försvårats på något sätt. Renhållningspersonalen har inte skyldighet att tömma överfyllda och alltför tunga kärl. Detsamma gäller om en säck går sönder, eller om något stått i vägen inne i soprummet eller på dragvägen.

Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

Vill du veta om sophämtningen är försenad i större områden, till exempel på grund av tekniska problem, eller om vi har ändrat hämttillfälle eller hämtställe, eller ordnat container eller kärl, till exempel på grund fysiska hinder som snö och halka, så kan du läsa om det här: Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning.

Så här gör du

Har vi inte hämtat dina sopor eller om du vill beställa extra hämtning ringer du till Kretslopp och vattens kundservice.