Ändrad sophämtning kring helgdagar

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Här kan du se om dina hämtningsdagar ändrats vid årets helger.

Ändrad sophämtning kring helgdagar