Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Den här informationen är till för dig som äger eller förvaltar flerbostadshus och bostadsrätter. Här beställer du hämtning av avfall och kan läsa om avfallstaxor, hur avfallet hämtas vid helgdagar, hur du skapar bra arbetsmiljö för din sophämtare, och mycket annat.

Alla gillar ljusa och fräscha soprum där man kan lämna sorterat avfall. Motivationen att hålla ordning och göra rätt ökar och renhållarna kan enklare utföra sitt arbete.

Har du avfalls- och vattenabonnemang hos Kretslopp och vatten och ska sälja eller överlåta ditt flerfamiljshus? Här anmäler du de ändrade uppgifterna till oss. Glöm inte att göra flyttanmälan till posten.

Nordisk Återvinning och Renova AB är upphandlade av kommunen för att sköta hämtningen av hushållsavfall och farligt avfall i Göteborg. För tidningar, förpackningar, batterier och bygg- och rivningsavfall kan du anlita vilken entreprenör du vill.

Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska lagra och hantera avfall på ett säkert sätt. Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras och hanteras, vilket utrymme och vilken utrustning som krävs. Entreprenörerna som hanterar avfall kan ofta hjälpa dig med bra förvaringsutrustning och system för avfallshantering.

Du som fastighetsägare har ansvar för att hanteringen fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Om vi missat att tömma fastighetens avfall, anmäl detta snarast till Kretslopp och vattens kundservice. Då kan vi se till att åtgärda problemet så snart som möjligt.

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Här kan du se om dina hämtningsdagar ändrats vid årets helger.

Kretslopp och vatten har ett nyhetsbrev för dig som äger, förvaltar eller sköter flerfamiljshus i Göteborg. Det heter Fastighet & kretslopp och vi hoppas att det ska hjälpa dig i ditt arbete med att ta hand om dina hyresgästers och boendes avfall, vattenförsörjning och avlopp. Här kan du också läsa gamla nyhetsbrev.

Avfallshanteringen i flerbostadshus kretsar mest kring det avfall som de boende producerar. Men en del avfall uppkommer även vid drift och skötsel av fastigheten och det klassas som verksamhetsavfall. Det är ditt ansvar som flerbostadshusägare att se till att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

Här kan du som är fastighetsägare, byggaktör eller projektör få vägledning om avfallsinsamlingssystem om du ska bygga om eller bygga nytt. Vägledningen handlar om restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar. Fastighetsägaren ansvarar även för hushållens grovavfall och farliga avfall.