Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Den här informationen är till för dig som äger eller förvaltar flerbostadshus och bostadsrätter. Här beställer du hämtning av avfall och kan läsa om avfallstaxor, hur avfallet hämtas vid helgdagar, hur du skapar bra arbetsmiljö för din sophämtare, och mycket annat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kretslopp och vatten har ett nyhetsbrev för dig som äger eller arbetar med flerbostadshus i Göteborg. I brevet får du viktig information och nyheter om avfall, vatten och avlopp. Vi hoppas att det ska hjälpa dig i ditt arbete.

Bygg bra avfallsrum

Alla gillar ljusa och fräscha soprum där man kan lämna sorterat avfall. Motivationen att hålla ordning och göra rätt ökar och renhållarna kan enklare utföra sitt arbete.

Öppna bytesrum

Ge boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten genom att starta ett bytesrum. Det är bättre för miljön än att slänga och köpa nytt. Som fastighetsägare får du också en startrabatt när du fått ditt bytesrum godkänt.

Anmäla ägarbyte

Här kan du anmäla ägarbyte för dina avfalls-, vatten- och avloppsabonnemang om du ska sälja eller överlåta ditt hus, flerfamiljshus, företag eller verksamhet. Om du ska flytta in i ett nybyggt hus hjälper vår kundservice dig att starta nya abonnemang.

Vem hämtar vad?

Nordisk Återvinning och Renova AB sköter hämtningen av hushållsavfall och farligt avfall i Göteborg på vårt uppdrag. För tidningar, förpackningar, batterier och bygg- och rivningsavfall kan du anlita vilken entreprenör du vill.

Förvara och lagra avfall

Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska lagra och hantera avfall på ett säkert sätt. Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras och hanteras, vilket utrymme och vilken utrustning som krävs. Entreprenörerna som hanterar avfall kan ofta hjälpa dig med bra förvaringsutrustning och system för avfallshantering.

Det här är ditt ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för att hanteringen fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Anmäl utebliven hämtning

Om vi missat att tömma fastighetens avfall, anmäl detta snarast till Kretslopp och vattens kundservice. Då kan vi se till att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Ändrad sophämtning kring helgdagar

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Här kan du se om dina hämtningsdagar ändrats vid årets helger.

Avfall från verksamheten

Avfallshanteringen i flerbostadshus kretsar mest kring det avfall som de boende producerar. Men en del avfall uppkommer även vid drift och skötsel av fastigheten och det klassas som verksamhetsavfall. Det är ditt ansvar som flerbostadshusägare att se till att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

Matavfallsguide för fastighetspersonal

Matavfallssortering sparar på miljön och avfallskostnaderna minskar för dig ju mer de boende sorterar. På den här sidan får du, som jobbar med de boendes avfall, tips på vad du kan göra för att få dem att sortera ut mer matavfall.