Anmäl uppehåll i sophämtning

Steg 1 av 1 Påbörjat

Anmälan

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Huset kommer vara obebott följande datum

Välj en

Perioden måste omfatta minst 8 veckor

Ska slamtömning vara vilande under perioden? Välj en
Ange om vi kan kontakta dig eller ange en annan person under perioden då abonnemanget är vilande Välj en

Personuppgifter och hämtningsadress