Anmäl uppehåll i hämtning av avfall

Steg 1 av 1 Påbörjat

Anmälan

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Period för vilande

Ange period
Du kan få uppehåll i hämtning av avfall i max tre år. Det innebär att det abonnemang du väljer är vilande under den period du väljer.
Ange hur länge du önskar uppehåll.

Perioden måste omfatta minst 8 veckor

Vilken typ av abonnemang önskar du uppehåll med? Välj minst en
Vem gäller abonnemanget? Välj en

Personuppgifter

Kunduppgifter