Då hämtar vi avfall

Sopbilen hämtar ditt avfall enligt schema varannan vecka. Matavfall hämtas varje vecka. Hämtdagarna kan ändras runt större helger.

Sopbilen kommer på vardagar enligt schema

Sopbilen kommer på vardagar och hämtar ditt avfall enligt schema som vår entreprenör har gjort upp för att göra sin körrutt så effektiv som möjligt. Matavfallet kan hämtas en annan dag än restavfallet.

Hämtdagar

För att ta reda på vilka hämtdagar som gäller för dig kan du gå in på "Mina sidor".

Logga in med e-legitimation, till exempel bank-ID. Du kan också ringa till kundservice på Kretslopp och vatten.

Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

Sophämtningen kan vara försenad i större områden, till exempel på grund av tekniska problem, eller om vi har ändrat hämttillfälle eller hämtställe, eller ordnat container eller kärl, till exempel på grund fysiska hinder som snö och halka. Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

Vi hämtar avfallet varannan vecka

Avfall från villor och småhus hämtar vi varannan vecka. Det finns alltid möjlighet att få ännu glesare hämtning, var fjärde vecka, om du sorterar ditt matavfall. Matavfallet hämtas däremot alltid varje vecka, eftersom det annars kan börja ruttna och lukta mycket.

Sorterar du ut matavfall, förpackningar och tidningar väger dina sopor mindre och du betalar mindre för att få dem hämtade.

I Södra Skärgården är det även möjligt att få hämtning en gång i veckan.  

Ändring av hämtdagar

För att ändra hur ofta du vill få ditt avfall hämtat, kontakta kundservice på Kretslopp och vatten.

Ändrad sophämtning kring helgdagar

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Det kan till exempel betyda att du måste ställa ut ditt kärl upp till två dagar innan ordinarie hämtningsdag för att tömning ska ske. Aktuella ändrade hämtdagar

Finns din hämtningsdag inte med i schemat så hämtas ditt avfall som vanligt. Har du frågor kan du kontakta kundservice på Kretslopp och vatten.