Hyr container för grovavfall

Har du mycket skrymmande avfall kan du hyra container för grovavfall via Kretslopp och vattens kundservice. Här kan du se avgifterna för detta år 2020.

Vårstädning, flyttstädning, vindsrensning? Det finns tillfällen då mycket och skrymmande avfall uppstår på en gång - då kan du hyra en container av oss. Kanske kan du gå ihop med några grannar och på så sätt få ner kostnaden. Ett billigare alternativ är förstås att själv transportera sorterat grovavfall till en återvinningscentral.

Pris och storlek på container för grovavfall

Priset för att hyra container varierar beroende på hur länge du vill hyra den, vilken storlek du behöver och hur mycket du slänger i den. Containrarna kan vara öppna eller täckta och finns i storlekar från 5 till 34 m³. Om containern kan hämtas inom fyra dagar behöver du inte betala någon containerhyra, bara kostnad för utsättning, hemkörning, tömning och behandling. I pdf:n nedan hittar du mer information om storlekar och priser. Där hittar du också äldre prislistor.

Transportavgift

Pris inom parentes är med moms.

Tjänst Matavfall Restavfall Blandat avfall, grovavfall och trädgårdsavfall
Utsättning av container eller evenemangskärl 633 kr (791 kr) 633 kr (791 kr) 633 kr (791 kr)
Tömning av liten container 2-10 m³ - 252 kr (315 kr) 314 kr (393 kr)
Tömning och återtransport av stor container 11-34 m³ - 578 kr (723 kr) 698 kr (873 kr)
Hemtagning med tömning av container eller evenemangskärl 633 kr (791 kr) 633 kr (791 kr) 633 kr (791 kr)
Utsättning och hemtagning av tomma evenemangskärl 633 kr (791 kr)
633 kr (791 kr)
633 kr (791 kr)

Viktavgift

Avgifter per ton i kronor, utan moms. Pris inom parentes är med moms.

Matavfall och trädgårdsavfall Blandat avfall, restavfall och grovavfall
314 (393) 1 610 (2 013)

Hyra

Avgift per dygn i kronor, utan moms. Pris inom parentes är med moms. Du betalar ingen hyra om containern står ute i mindre än fyra dygn.

Behållare Öppen container Täckt container Container för komprimator
Evenemangskärl 190 l - 2,27 (2,84) -
2 m³ - 4,54 (5,68) -
5 m³ 9,08 (11,35) 13,62 (17,03) -
8 m³ 9,08 (11,35) 18,16 (22,70) -
10 m³ 18,16 (22,70) 18,16 (22,70) -
12 m³ 18,16 (22,70) 18,16 (22,70) 27,31 (34,14)
16 m³ 18,16 (22,70) - 31,68 (39,60)
20 m³ 35,40 (44,25) 35,40 (44,25) 35,40 (44,25)
26 m³ - - 35,40 (44,25)
30 m³ - - 40,20 (50,25)
34 m³ - 40,20 (50,25) 40,20 (50,25)

Tilläggstjänster och grundavgift för container och evenemangskärl

Där container används som ordinarie hämtningssystem, till exempel flerbostadshus, äldreboenden och studentbostäder, betalar man en avgift per lägenhet och år som vi kallar lägenhetsavgift. Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter.

Tjänst Enhet Avgift (kr/enhet)
Lägenhetsavgift Lägenhet 197 (246)
Personal och bil, även evenemangstömning Timme 1 003 (1 254)
Extra personal vid containerarbeten Timme 434 (543)
Övertid för extra personal Personal och timme 394 (493)
Jourtillägg * Uppdrag 2 444 (3 055)
Helg-och kvällstillägg ** Hämtningstillfälle 1 901 (2 376)
Flyttning av container vid annat uppdrag Tillfälle 246 (308)
Tvätt av container Tillfälle 298 (373)
Utsättning av särskild elavfallshäck och hämtning av elavfall och häck i samband med tillfällig hyra av grovavfallscontainer Tillfälle Gratis

*Gäller vid akuta tömningar som beställs av evenemangsarrangören via Kretslopp och vatten utanför ordinarie arbetstid. Detta är endast möjligt om det finns en överenskommelse om beredskap för jourtömningar.

**Gäller vid förbeställd tömning som görs på vardagskvällar efter kl. 16.00 och på helger, helgaftnar- och helgdagar. Ej vid akuta tömningar.
Avfallstaxa containerhämtning 2020

Taxa 2019 containerhämtning

Vad du kan slänga i containern för grovavfall

Om det ligger felaktigt avfall såsom elektronik, farligt avfall eller gips i containern för grovavfall tas en extra avgift ut. Sådant avfall ska lämnas på avsedd plats på återvinningscentralen.

Detta är exempel på grovavfall:

  • Trasiga möbler
  • Gamla cyklar
  • Trädgårdsavfall (mindre mängder)
  • Julgranar
  • Stora leksaker

Detta kan du inte slänga i containern för grovavfall:

  • Elektronik
  • Farligt avfall
  • Gips
  • Vitvaror
  • Bygg- och rivningsavfall

Så här gör du med bygg- och rivningsavfall

Har du bygg- och rivningsavfall eller enbart trädgårdsavfall du vill bli av med kan du anlita valfri entreprenör för att transportera bort det. Avfall från rivningar och renoveringar klassas som verksamhetsavfall.

Så mycket som möjligt av inventarier och byggmaterial ska tas till vara och lämnas in för återanvändning, till exempel till Återbruket. Gips får aldrig slängas tillsammans med annat avfall, utan ska lämnas i särskild container på återvinningscentralen.

Ring för att beställa container

Container för grovavfall beställer du hos Kretslopp och vattens kundservice, 031-368 27 00. Ring i god tid.