Hyr container för grovavfall

Har du mycket grovavfall kan du hyra container för det via Kretslopp och vattens kundservice. Här kan du se avgifterna för år 2022. Avgifterna för 2021 finns i pdf:en.

Vårstädning, flyttstädning, vindsrensning? Det finns tillfällen då mycket och skrymmande avfall uppstår på en gång - då kan du hyra en container av oss. Kanske kan du gå ihop med några grannar och på så sätt få ner kostnaden. Ett billigare alternativ är förstås att själv transportera sorterat grovavfall till en återvinningscentral.

Pris och storlek på container för grovavfall

Avgiften består av viktavgift och transportavgifter för leverans och tömning. Hyra kan tillkomma. Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00 får du betala tilläggsavgifter. Används containern som ordinarie hämtningssystem för boendes avfall betalar du avgift per lägenhet och år.

Exempel: Att hyra en 10 m3 container för att slänga ett ton grovavfall från fredag till måndag kostar för leverans (905 kr), viktavgift (2 400 kr), borttransport med tömning (905 kr) och hyra (0 kr då det är färre än 4 dygn) totalt 4 210 kr inklusive moms.

Transportavgift

 

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall, grovavfall och trädgårdsavfall

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Leverans av container

724

905

724

905

724

905

Borttransport och tömning av container

724

905

724

905

724

905

Tömning av liten container 2-10 m3

0

0

289

361

360

450

Tömning av stor container 11-34m3

0

0

661

826

799

999

Viktavgift

Avgifter per ton i kronor, utan moms. Pris inom parentes är med moms.

Matavfall och trädgårdsavfall Blandat avfall, restavfall och grovavfall
366 (458) 1 920 (2 400)

Hyra

Avgift per dygn i kronor. Du betalar ingen hyra om containern står ute i mindre än fyra dygn.

Behållare

Öppen

Täckt

Container för komprimator

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

2,0 m3

 

 

5,20

6,50

 

 

5,0 m3

10,40

13,00

15,60

19,50

 

 

8,0 m3

31,20

39,00

20,80

26,00

 

 

10,0 m3

20,80

26,00

20,80

26,00

 

 

12,0 m3

20,80

26,00

20,80

26,00

31,27

39,09

16,0 m3

20,80

26,00

 

 

36,27

45,34

20,0 m3

40,53

50,66

40,53

50,66

40,53

50,66

26,0 m3

 

 

 

 

40,53

50,66

30,0 m3

 

 

 

 

46,02

57,53

34,0 m3

 

 

46,02

57,53

46,02

57,53


Tilläggstjänster och grundavgift för container och evenemangskärl

Där container används som ordinarie hämtningssystem, till exempel flerbostadshus, äldreboenden och studentbostäder, betalar man en avgift per lägenhet och år som vi kallar lägenhetsavgift. Kräver arbetet längre tid eller större arbetsinsats än ett normalobjekt, eller om arbetet görs på andra tider än måndag–fredag kl. 6.30–16.00, debiteras tilläggsavgifter.

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

Utan moms

Med moms

Lägenhetsavgift

Lägenhet

226

283

Personal och bil

Timme

1 148

1 435

Extra personal

Personal och timme

496

620

Övertid för extra personal

Personal och timme

452

565

Helg- och kvällstillägg*

Hämtningstillfälle

2 176

2 720

Flyttning av container vid annat uppdrag

Tillfälle

281

351

Tvätt av container

Tillfälle

341

426

Leverans av en särskild elavfallshäck och hämtning av elavfall och häck i samband med tillfällig hyra av container för grovavfall

Tillfälle

0

0

*Gäller vid akuta tömningar som beställs av evenemangsarrangören via Kretslopp och vatten utanför ordinarie arbetstid. Detta är endast möjligt om det finns en överenskommelse om beredskap för jourtömningar.

Avfallstaxa containerhämtning 2022

Avfallstaxa 2021 containerhämtning

Vad du kan slänga i containern för grovavfall

Om det ligger felaktigt avfall såsom elektronik, farligt avfall eller gips i containern för grovavfall tas en extra avgift ut. Sådant avfall ska lämnas på avsedd plats på återvinningscentralen.

Detta är exempel på grovavfall:

  • Trasiga möbler
  • Gamla cyklar
  • Trädgårdsavfall (mindre mängder)
  • Julgranar
  • Stora leksaker

Detta kan du inte slänga i containern för grovavfall:

  • Elektronik
  • Farligt avfall
  • Gips
  • Vitvaror
  • Bygg- och rivningsavfall

Så här gör du med bygg- och rivningsavfall

Har du bygg- och rivningsavfall eller enbart trädgårdsavfall du vill bli av med kan du anlita valfri entreprenör för att transportera bort det. Avfall från rivningar och renoveringar klassas som verksamhetsavfall.

Så mycket som möjligt av inventarier och byggmaterial ska tas till vara och lämnas in för återanvändning, till exempel till Återbruket. Gips får aldrig slängas tillsammans med annat avfall, utan ska lämnas i särskild container på återvinningscentralen.

Byggavfall, gips och däck


Farligt avfallSå sorterar du för återvinning


Ring för att beställa container

Container för grovavfall beställer du hos Kretslopp och vattens kundservice, 031-368 27 00. Ring i god tid.