Beställ hämtning av elektronik

Elektriska och elektroniska produkter innehåller både värdefulla ämnen som bör tas till vara och ämnen som är skadliga för människa och miljö. Därför är det viktigt att de hanteras rätt. Vi hämtar och tar elektronikavfallet till demontering och återvinning.

Två olika typer av behållare för elektronikavfall

En separat elektronikhäck gör det enkelt för hushållen att lämna sitt el- och elektronikavfall. Det finns två olika typer av elektronikhäckar att välja mellan

Elektronikhäck på pall, längd 1600 mm, bredd 1200 mm, höjd 1600 mm, volym 3 kubikmeter

Elektronikhäck på hjul, längd 1200 mm, bredd 800 mm, höjd 1710 mm, volym 1,5 kubikmeter

Det här får du lägga i behållaren

  • TV, radio och bildskärmar
  • Datorer och skrivare
  • Telefoner
  • Elverktyg med sladd eller batteri
  • Leksaker som drivs med el eller batteri
  • Hushållsapparater, verktyg och andra mindre el- och elektronikprodukter

Vilka utrymmen krävs?

För att vi ska kunna hämta krävs minst 20 cm fritt utrymme på varje sida om häckbehållaren - också i dörröppningen om elektronikhäcken står inomhus. Dragvägarna måste vara korta, lutningen liten och helst utan trösklar. Man ska kunna köra med pallyft, så markytan ska vara hårdgjord, det vill säga stensatt, asfalterad eller med mycket väl packat grus.

Allt avfall måste ligga i behållaren. Hämtpersonalen plockar inte upp något löst avfall.

Vad kostar det?

Avgiften för hämtning av elektronikhäcken under 2017 är 1 078 kr inklusive moms. Du betalar per hämttillfälle. I avgiften ingår utplacering samt hyra och hemtagning av elektronikhäcken.

Tänk på att:

  • Om det finns felsorterat material i behållaren kan vi inte hämta vi den och du får betala för en extra hämtning.
  • Om det finns något hinder i vägen som gör att vi inte kan hämta materialet får du också betala för en extra hämtning.
  • Tjänsten riktar sig till hushåll. Företag och verksamheter har själva ansvar för att elavfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Om det finns andra produkter än de som normalt finns i ett hushåll hämtas avfallet när fastighetsägaren sorterat rätt och en extra tömning debiteras.

Så beställer du hämtningen av elektronikavfallet

Du beställer din hämtning från Kretslopp och vattens kundservice.

Du uppger vilken typ av elektronikhäck du vill ha, när du vill ha den och när du vill att vi ska hämta den.

Ett radhusområde, en villaförening eller några grannar kan gå ihop om en häck. Beställ den ena dagen så hämtar vi den nästa. Se bara till att den står skyddad under natten.