Beställ hämtning av matavfall

Vill du beställa hämtning av matavfall ska du ändra ditt avfallsabonnemang, och det kan du göra här. Sorterar du ut matavfallet blir det både billigare för dig och bättre för vår miljö. Av matavfallet gör vi biogas till fordon och näringsrik biogödsel.

Du som bor i villa eller radhus och som får ditt matavfall hämtat separat får en lägre taxa än den som lämnar matavfall blandat med resten av avfallet i soppåsen. Ännu billigare blir det om du komposterar matavfall själv.

Information och regler

Du som beställer hämtning av matavfall får:

  • Kärl eller säckställ för matavfall. Med säckstället får du papperssäckar. Montera en säck i stället och lägg dina fyllda matavfallspåsar i säcken. Du måste själv montera en ny säck efter varje tömning.
  • Sjuliters papperspåsar för matavfall, och säckar om du har säckställ, som delas ut två gånger om året – här kan du beställa fler av sjuliterspåsarna utan extra kostnad.
  • En ventilerad påshållare när du startar ditt matavfallsabonnemang.
  • Hämtning av matavfallet varje vecka.

Lägg aldrig matavfallspåsen i en plastpåse. Resterna efter biogastillverkningen blir gödning, och vi vill inte sprida plastrester på våra åkrar.

Så sorterar du ditt matavfall

Avfallstaxa

Så här gör du

Beställ hämtning av matavfall på webben

Om du vill beställa hämtning av matavfall ska du ändra ditt avfallsabonnemang. Du behöver ha fastighetsbeteckning och kundnummer till hands. Bor du i Södra skärgården kan du mejla vår kundservice, kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se.

Ändra avfallstjänst