Beställ hämtning av förpackningar

Vi testar att hämta förpackningar direkt vid småhus. Du som bor i villa eller radhus i Lundby egnahemsområde och Kungsladugårds egnahemsområde och vill få dina förpackningar hämtade av oss kan anmäla detta här. Du kan även anmäla att du inte längre vill ha denna tjänst och välja det abonnemang du hade tidigare. Även du som bor i något av områdena men som inte varit med i testet kan anmäla dig här för att få dina förpackningar hämtade.

Av tekniska skäl kan vi inte längre ta emot dina tidningar i flerfackskärlen – dem får du ta till din närmaste återvinningsstation. Självklart lämnar du ditt farliga avfall till exempelvis farligt avfall-bilen eller på en återvinningscentral.

Eftersom vi med hjälp av testet har velat se om det varit praktiskt möjligt att ha denna typ av hämtning, och om det funnits något intresse, har priset hittills varit subventionerat. Nu kommer det att bli lite dyrare, men ändå vara helt till självkostnadspris.

Information och regler

Kärlen ska stå på samma ställe som idag när det är dags för tömning, och som tidigare ska de stå med handtaget utåt. Om du idag betalar för dragväg, kan du dock passa på att se över om kärlen kan stå närmare sopbilens hämtställe. Hör i så fall av dig till vår kundservice. Precis som idag är du själv ansvarig för att göra rent kärlen när det behövs.

Så stora är tvåfackskärlen – detta ingår i tjänsten

Du får två stycken 240-liters kärl uppdelade i vardera två 120-litersfack. Kärlet för rest- respektive matavfall töms varje vecka, det för plastförpackningar och pappersförpackningar töms varannan vecka.

Plastförpackningar

Till mjukplasten får du en särskild plastminimerare (Minimizer) att ha inomhus och som gör det enklare att återvinna mjukplast. Minimeraren komprimerar ­plasten och gör att den luktar mindre och blir enkel att hantera. Det är viktigt att du använder minimeraren så att plasten komprimeras och inte flyger iväg när vi tömmer ditt kärl.

Du behöver inte köpa någon särskild påse till minimeraren. Använd exempelvis en gammal brödpåse. Tänk på att inte pressa ner de fyllda påsarna för hårt i kärlet. Då kan de fastna och bli kvar efter kärlen har tömts i sopbilen.

Matavfall

Du får två buntar med matavfallspåsar när tjänsten startar. Pappret i påsen bryts lätt ned, och det är endast dessa påsar du ska använda till ditt matavfall. Lägg aldrig den fyllda bruna papperspåsen i en plast­påse. Du kan heller inte använda till exempel påsar av majsstärkelse eftersom de inte går att röta till biogas. Ofta innehåller dessutom denna typ av påsar en liten mängd plast som vi inte vill ska hamna på våra åkrar. Restprodukten av biogastillverkningen används nämligen som gödning.

För att det ska vara smidigare att sortera ut matavfallet får du en påshållare att ställa matavfallspåsen i. Den är gjord så att påsen står luftigt och håller både påsen och avfallet torrare. Tycker du ändå att påsen blir för fuktig kan du täcka botten av påsen med luftigt ihopknycklat tidningspapper eller äggkartong innan du lägger i ditt matavfall. Byt påse ofta. Du kan läsa mer om matavfallsinsamling här.

Pappersförpackningar

Skölj ur och låt pappersförpackningarna bli dropptorra. Tänk på att inte pressa ner dem för hårt i kärlet. Då kan de fastna och bli kvar efter kärlen har tömts i sopbilen.

Foldern "Snabba sopguiden"

Här kan hämta vår folder Snabba sopguiden som du kan sätta upp hemma som stöd för hur du ska sortera.

Så här gör du

Ändra eller beställ direkt på webben

Beställ hämtning

Ändra via blankett

Du kan också fylla i Blankett för fastighetsnära insamling av förpackningar vid småhus