Beställ hämtning av förpackningar

Vi har sedan 2017 testat att hämta förpackningar direkt vid småhus. Du som bor i villa eller radhus i Lundby egnahemsområde och Kungsladugårds egnahemsområde har haft möjlighet att vara med i testet. Testet kommer att avslutas under hösten 2021 eftersom producenterna av förpackningar erbjuder ett eget fastighetsnära system.

Ni som är med i tvåfackstestet och vill byta till den tjänst som företaget TMR erbjuder för insamling av förpackningar behöver göra följande:

Du som är med i testet kommer att få mer information under hösten 2021 då Kretslopp och vatten kommer att byta ut ditt tvåfackskärl för mat- och restavfall till ett 140-liters kärl för matavfall och ett 140-liters kärl för restavfall. Kärlet för förpackningar tas bort och kommer inte att ersättas.