De här avfallsabonnemangen kan du välja

Ju mer du sorterar ut och tar hand om själv, desto billigare blir det för dig och desto bättre för miljön. Du kan välja mellan tre olika alternativ för ditt avfallsabonnemang.

Sortera ut ditt matavfall

När du sorterar ut ditt matavfall i den separata behållare du får av oss, hämtar vi det och ser till att det blir biogas och biogödsel. På så sätt bidrar du till det naturliga kretsloppet. Du som sorterar ut ditt matavfall betalar en fast avgift för detta, och för ditt restavfall betalar du efter vikt. Ju mindre restavfall det blir, desto mindre kostar det dig. Vill du sortera ut ditt matavfall ska du beställa hämtning av matavfall.

Väljer du att sortera ut ditt matavfall kommer du att få speciella papperspåsar där du lägger matavfallet innan du lägger det i matavfallskärlet. Lägg aldrig matavfallspåsen i en plastpåse innan den hamnar i kärlet. Resterna efter biogastillverkningen blir gödning, och vi vill inte sprida plastrester på våra åkrar.

Kompostera matavfall själv

Om du komposterar matavfall själv i en sluten, skadedjurssäker hemkompost betalar du bara för ditt restavfallsabonnemang. På köpet får du näringsrik jord till trädgården. Om du vill kompostera själv ska du anmäla egen kompost

Lämna blandat avfall i vanliga soppåsen

Om du slänger matavfallet tillsammans med restavfallet måste vi hämta minst varannan vecka. Matavfallet bränns upp istället för att komposteras eller bli till biogas till fordon och biogödsel. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste. Om du vill göra förändringar i ditt avfallsabonnemang ska du ändra avfallsabonnemang.

Stora sopguiden - samlad information om sopor

Här har vi samlat vår information om hur du som bor i småhus hanterar sopor:

Stora sopguiden - För dig som bor i småhus