Ändra avfallsabonnemang

Här väljer du vilket avfallsabonnemang du vill ha. Du kan välja mellan att sortera ut ditt matavfall, att kompostera matavfall själv eller att lämna blandat avfall i vanliga soppåsen. Här kan du också ändra storlek på ditt kärl och hur ofta det ska tömmas.

Information och regler

Så här gör du

Ändra direkt på webben

Fyll i formuläret. Du behöver ha ditt kundnummer till hands.

Ändra avfallstjänst