Ändra avfallsabonnemang

Här väljer du vilket avfallsabonnemang du vill ha. Du kan välja mellan att sortera ut ditt matavfall, att kompostera matavfall själv eller att lämna blandat avfall i vanliga soppåsen. Här kan du också ändra storlek på ditt kärl och hur ofta det ska tömmas.

Information och regler

Så här gör du

Ändra direkt på webben

Fyll i formuläret nedan. Du behöver ha fastighetsbeteckning och kundnummer till hands. Bor du i södra skärgården ändrar du med hjälp av pdf-blankett för södra skärgården.

Ändra avfallstjänst

Ändra via blankett

  1. Du kan också fylla i Blankett för ändrad avfallstjänst

    Bor du i södra skärgården använder du den här blanketten: Blankett för ändrad avfallstjänst Södra skärgården

  2. Skicka den ifyllda blanketten till Kretslopp och vattens kundservice.