Om avfallstaxa – småhus

Här hittar du som har villa, radhus eller fritidshus din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet du slänger väger. Har du ditt hus i Södra Skärgården betalar du efter volym.

Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom i Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en avgift som beror på hur mycket dina sopor väger.

Taxan består av årsavgift och behandlingsavgift. Behandlingsavgiften kallas för viktavgift i de områden där vi har infört viktdebitering. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. Exempelvis tas ingen viktavgift ut för utsorterat matavfall.

Behandlingsavgift eller viktavgift

Denna avgift betalar du för behandling av ditt avfall på ett resurseffektivt och miljöanpassat sätt. Behandlingsavgiften kallas för viktavgift om du har viktbaserad taxa i ditt område.

Så fungerar taxan

Avgiften du får betala för att vi hämtar ditt avfall beror på hur stor din avfallsbehållare är, hur ofta du vill få ditt avfall hämtat och om du sorterar ut ditt matavfall eller har valt att lämna blandat avfall istället. Det kan också vara så att du får betala en extra avgift för att renhållaren måste dra ditt kärl en bit fram till sopbilen.

För de flesta villaägare gäller att man betalar för hur mycket soporna väger. Men oavsett var du bor i Göteborg, så kan du enkelt sänka dina kostnader genom att tänka efter innan du köper en vara, lämna saker till återanvändning, sortera, beställa glesare hämtning och ställa ditt kärl så att renhållaren inte behöver dra det så långt fram till sopbilen.

Komplett avfallstaxa som pdf

Här är 2019 års avfallstaxa:

Avfallstaxa 2019 komplett

Här är 2018 års avfallstaxa:

Avfallstaxa 2018 komplett

Avfallstaxa för villor och radhus

Följande avgifter gäller för abonnemang och tjänster i alla stadsdelar utom Södra Skärgården. Viktdebitering innebär att avgiften består av en fast årsavgift och en rörlig viktavgift.

Kärl och säckhämtning i villor och radhus

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Att sätta i eventuell matavfallssäck ingår inte. Avgift för försvårad hämtning, till exempel om dragvägen är dålig, kan tillkomma.

Helårsabonnemang: årsavgift i kronor per säck eller kärl inklusive moms.

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall Matavfall
60 liter säck / 140 liter kärl 1 gång/vecka - - 187
140 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag
666
1 044
-
1 464
-
-
190 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag
703
1 096

-
​1 540

-
​-
240 liter kärl Var 14:e dag 1 143 1 605 -
Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 0,93 kr inklusive moms.
Viktavgift per kg 2,01 kr 2,01 kr Ingen avgift

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 159 kr inklusive moms.

Taxa 2019 villor och radhus viktdebitering

Avfallstaxa villa och radhus vikt 2018

Avfallstaxa för fritidshus – sommarhämtning

Viktdebitering för sommarhämtning – gäller hela Göteborg förutom i Södra Skärgården.

Årsavgift i kronor per kärl eller säck för perioden 1/5–30/9. Viktavgift tillkommer för restavfall och blandat avfall. Alla priser är inklusive moms.

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall Matavfall
60 liter säck / 140 liter kärl 1 gång/vecka 95
140 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag
311
493
-
694
-
-
190 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag
338
518
-
731
-
-
240 liter kärl Var 14:e dag 540 673 -
Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 0,93 kr inklusive moms.
Viktavgift per kg 2,01 kr 2,01 kr Ingen avgift

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 159 kr inklusive moms.

Taxa 2019 Fritidshus viktdebitering

Avfallstaxa fritidshus vikt 2018

Avfallstaxa för villor och radhus i Södra skärgården

I Södra skärgården har vi tills vidare volymbaserad taxa, på grund av de speciella geografiska förhållandena där. Behandlingsavgiften är inkluderad i priset.

Kärl- och säckhämtning i villor och radhus

I avgiften ingår behandlingsavgift. Att sätta i säcken ingår inte. Avgift för exempelvis dragväg kan tillkomma.

Helårsabonnemang: årsavgift i kronor per säck eller kärl inklusive moms.

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall Matavfall
60 liter säck / 140 liter kärl 1 gång/vecka - - 186
125 liter säck / 140 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag
1 gång/vecka
903
1 518

2 471

-
2 078
3 379

-
-
​-
160 liter säck / 190 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag
1 gång/vecka
1 011
1 711
2 795

-
2 343
3 820

-
-
​-
240 liter kärl Var 14:e dag 1 915 2 616 -
Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 0,93 kr inklusive moms.
Viktavgift per kg 2,01 kr 2,01 kr Ingen avgift

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 159 kr inklusive moms.

Taxa 2019 Villa och radhus volymdebitering

Avfallstaxa villa och radhus volym 2018

Avfallstaxa för fritidshus i Södra Skärgården

Volymbaserad avfallstaxa – gäller bara i Södra Skärgården.

Fritidshämtning

Årsavgift i kronor per kärl eller säck inklusive moms för perioden 1/5-30/9 och dessutom fyra hämtningar under perioden 1/10-30/4.

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall Matavfall
60 liter säck / 140 liter kärl 1 gång/vecka - - 109
125 liter säck /
140 liter kärl
var 4:e vecka
var 14:e dag
1 gång/vecka
535
826

1 288
-
1 141
1 775
-
-
-
160 liter säck / 190 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag

1 gång/vecka
633
953
1 491
-
​1 319
​2 049
-
-
​-
240 liter kärl var 14:e dag 1 085 1 534 -
Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 0,93 kr inklusive moms.
Viktavgift per kg 2,01 kr 2,01 kr Ingen avgift

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 159 kr inklusive moms.

Sommarhämtning

För dig som bara vistas i ditt fritidshus under perioden 1/5-30/9. Årsavgift i kronor per kärl inklusive moms för perioden 1/5-30/9.

Behållare Hämtning Restavfall Blandat avfall Matavfall
60 liter säck / 140 liter säck 1 gång/vecka - - 95
125 liter säck / 140 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag
​1 gång/vecka
420
713
​1 173
-
978
1 610
-
-
​-
160 liter säck / 190 liter kärl var 4:e vecka
var 14:e dag
​1 gång/vecka
479
801
​1 340
-
1 101
1 834
-
-
​-
240 liter kärl var 14:e dag 893 1 258 -
Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 0,93 kr inklusive moms.
Viktavgift per kg 2,01 kr 2,01 kr Ingen avgift

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 159 kr inklusive moms.

Taxa 2019 Fritidshus volymdebitering

Avfallstaxa fritidshus volym 2018