Om avfallstaxa – småhus

Här hittar du som har villa, radhus eller fritidshus din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet du slänger väger. Har du ditt hus i Södra Skärgården betalar du efter volym. Avgifterna i tabellerna gäller för år 2022. År 2021:s avgifter finns i pdf:er.

Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom i Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en avgift som beror på hur mycket dina sopor väger.

Taxan består av årsavgift och behandlingsavgift. Behandlingsavgiften kallas för viktavgift i de områden där vi har infört viktdebitering. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. Exempelvis tas ingen viktavgift ut för utsorterat matavfall.

Här kan du läsa om vad som ingår i avgiften som du betalar.

Behandlingsavgift eller viktavgift

Denna avgift betalar du för behandling av ditt avfall på ett resurseffektivt och miljöanpassat sätt. Behandlingsavgiften kallas för viktavgift om du har viktbaserad taxa i ditt område.

Så fungerar taxan

Avgiften du får betala för att vi hämtar ditt avfall beror på hur stor din avfallsbehållare är, hur ofta du vill få ditt avfall hämtat och om du sorterar ut ditt matavfall eller har valt att lämna blandat avfall istället. Det kan också vara så att du får betala en extra avgift för att renhållaren måste dra ditt kärl en bit fram till sopbilen.

För de flesta villaägare gäller att man betalar för hur mycket soporna väger. Men oavsett var du bor i Göteborg, så kan du enkelt sänka dina kostnader genom att tänka efter innan du köper en vara, lämna saker till återanvändning, sortera, beställa glesare hämtning och ställa ditt kärl så att renhållaren inte behöver dra det så långt fram till sopbilen.

Komplett avfallstaxa som pdf

Här är 2021 års avfallstaxa:

Avfallstaxa 2021 komplett

Här är 2022 års avfallstaxa:

Avfallstaxa 2022 komplett

Avgift för felsorterat matavfall

I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare får du betala 406 kr i felsorteringsavgift.

Avfallstaxa för villor och radhus

Följande avgifter gäller för abonnemang och tjänster i alla stadsdelar utom Södra Skärgården. Viktdebitering innebär att avgiften består av en fast årsavgift och en rörlig viktavgift.

Kärl och säckhämtning i villor och radhus

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Att sätta i eventuell matavfallssäck ingår inte. Avgift för försvårad hämtning, till exempel om dragvägen är dålig, kan tillkomma. 

Helårsabonnemang: årsavgift i kronor per säck eller kärl inklusive moms.

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck / 140 liter kärl

1 gång/vecka

213

 

 

140 liter kärl

var 4:e vecka

 

763

 

var 14:e dag

1 195

1 676

190 liter kärl

var 4:e vecka

 

804

 

var 14:e dag

1 255

1 763

240 liter kärl

Var 14:e dag

 

1 308

1 838

Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 1,06 kr med moms. 

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 159 kr inklusive moms.

Avfallstaxa 2021 villor, radhus och fritidshus, viktdebitering

Avfallstaxa villa och radhus vikt 2022

Avfallstaxa för fritidshus – sommarhämtning

Viktdebitering för sommarhämtning – gäller hela Göteborg förutom i Södra Skärgården.

Årsavgift i kronor per kärl eller säck för perioden 1/5–30/9. Viktavgift tillkommer för restavfall och blandat avfall. Alla priser är inklusive moms.

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck / 140 liter kärl

1 gång/vecka

109

 

 

140 liter kärl

var 4:e vecka

 

425

 

var 14:e dag

674

949

190 liter kärl

var 4:e vecka

 

463

 

var 14:e dag

708

1 000

240 liter kärl

Var 14:e dag

 

739

1 044

Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 1,06 kr med moms. 

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 183 kr med moms.

Avfallstaxa 2021 villor, radhus och fritidshus, viktdebitering

Avfallstaxa villa och radhus vikt 2022

Avfallstaxa för villor och radhus i Södra skärgården

I Södra skärgården har vi tills vidare volymbaserad taxa, på grund av de speciella geografiska förhållandena där. Behandlingsavgiften är inkluderad i priset.

Kärl- och säckhämtning i villor och radhus

I avgiften ingår behandlingsavgift. Att sätta i säcken ingår inte. Avgift för exempelvis dragväg kan tillkomma.

Helårsabonnemang: årsavgift i kronor per säck eller kärl med moms.

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck/ 
140 liter kärl

1 gång/vecka

213

 

 

125 liter säck/
140 liter kärl

var 4:e vecka

 

1 046

 

var 14:e dag

 

1 761

2 413

1 gång/vecka *

 

2 873

3 928

160 liter säck/
190 liter kärl

var 4:e vecka

 

1 174

 

var 14:e dag

 

1 989

2 721

1 gång/vecka *

 

3 253

4 444

240 liter kärl

Var 14:e dag

 

2 254

3 041

Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 1,06 kr med moms.

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 183 kr med moms.

Avfallstaxa 2021 Villa, radhus och fritidshus, volymdebitering

Avfallstaxa villa och radhus Södra skärgården volym 2022

Avfallstaxa för fritidshus i Södra Skärgården

Volymbaserad avfallstaxa – gäller bara i Södra Skärgården.

Fritidshämtning

Årsavgift i kronor per kärl eller säck med moms för perioden 1/5-30/9 och dessutom fyra hämtningar under perioden 1/10-30/4.

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck/ 
140 liter kärl

1 gång/vecka

126

 

 

125 liter säck/
140 liter kärl

var 4:e vecka

 

715

 

var 14:e dag

 

1 104

1 524

1 gång/vecka*

 

1 720

2 371

160 lit säck** 190 l kärl

var 4:e vecka

 

845

 

var 14:e dag

 

1 273

1 763

1 gång/vecka*

 

1 993

2 736

240 liter kärl

Var 14:e dag

 

1 449

2 049

Dragväg – avgift per meter enkel väg, tillfälle och behållare: 1,06 kr inklusive moms.

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 183 kr inklusive moms.

Sommarhämtning

Årsavgift i kronor per kärl med moms för dig som bara vistas i ditt fritidshus 1 maj–30 september.

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

60 liter säck/140 liter kärl

1 gång/vecka

109

 

 

125 liter säck/140 liter kärl

var 4:e vecka

 

565

 

var 14:e dag

 

954

1 310

1 gång/vecka*

 

1 566

2 153

160 liter säck/190 liter kärl

var 4:e vecka

 

643

 

var 14:e dag

 

1 069

1 471

1 gång/vecka*

 

1 783

2 441

240 liter kärl

Var 14:e dag

 

1 188

1 673

Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 183 kr med moms.

Avfallstaxa 2021 Villa, radhus och fritidshus, volymdebitering

Avfallstaxa villa och radhus Södra skärgården volym 2022