Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa

Här kan du få svar på dina frågor om viktbaserad avfallstaxa.

Frågor och svar

 • Vad är viktbaserad avfallstaxa?

  Viktbaserad avfallstaxa innebär att din sopavgift påverkas av hur mycket avfall du faktiskt slänger, istället för att du betalar för hur stort kärl du har. Det betyder att du direkt kan påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Det kan du göra genom att sortera ditt avfall och tänka efter en extra gång, innan du köper en ny vara.

  Priset du betalar består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift. Abonnemangsavgiften beror på vilken avfallstjänst du har valt, kärlstorlek och hur ofta du vill att avfallet ska hämtas. Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall du faktiskt slänger. Om du är noga med att sortera ditt avfall blir din avgift lägre eftersom avfallet väger mindre.

  Avfallstaxa
 • Varför viktbaserad avfallstaxa?

  Vi har viktbaserad avfallstaxa i Göteborg för att vi vill uppmuntra dig att sortera ditt avfall. Ju bättre du sorterar, desto lägre avgift får du. Det blir också bättre för miljön, eftersom mer material kan återvinnas än tidigare. 

  Avfallstaxa
 • Vad innebär viktbaserad avfallstaxa för mig?

  Den viktbaserade taxan innebär att din sopavgift påverkas av hur mycket avfall du faktiskt slänger. Ju mer du slänger i kärlet, desto högre blir avgiften. Ditt avfall vägs varje gång kärlet töms och du kan se vikten på din faktura.

  Avfallstaxa
 • Hur går det till när mitt avfall vägs?

  Ditt kärl är märkt med en unik bricka som läses av maskinellt av sopbilen vid varje tömning. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som utgör grunden för viktavgiften du betalar. Vikten rapporteras in automatiskt via ett elektroniskt system. Om avläsningen inte fungerar vid ett tillfälle, beräknas vikten efter hur mycket ditt avfall har vägt i genomsnitt de senaste tio tömningstillfällena. På så sätt kan du vara säker på att du alltid betalar för rätt vikt. Det är bara kärlet med dina vanliga sopor som vägs. Matavfallet som du sorterar ut separat vägs inte, utan hämtas mot en fast avgift.

  Avfallstaxa
 • Finns det någon övre gräns eller maxtaxa?

  Nej, det finns ingen maxtaxa. Alla våra kunder behandlas lika och får betala för hur mycket de faktiskt slänger i kärlet. På så sätt kan du vara säker på att du inte subventionerar någon annans sophämtning. Det går inte att få någon rabatt för att du exempelvis har mycket blöjor eller slänger mer avfall än normalt. Observera att vikttaxan tills vidare inte gäller i södra skärgården på grund av de speciella geografiska förhållandena där.

  Avfallstaxa
 • Hur vet jag hur mycket jag slänger idag?

  Du kan titta på din senaste faktura, där vikten redovisas, och se hur mycket du har slängt i ditt kärl under den period som fakturan gäller.

  Din faktura
 • Hur mycket slänger jag normalt under ett år?

  En göteborgare slänger i genomsnitt ungefär 260 kilo avfall i sitt kärl varje år. Vill du veta hur mycket du har slängt kan du titta på din senaste faktura och se hur mycket du har slängt i ditt kärl under den period som fakturan gäller.

  Din faktura
 • Hur kan jag sänka mina avfallskostnader?

  De enklaste sätten att minska dina kostnader är att tänka efter innan du köper en ny vara, att köpa begagnade saker och att lämna det du har till återanvändning. Du kan också fundera på andra åtgärder som minskar mängden avfall i kärlet. Några enkla sätt att minska mängden avfall är att tacka nej till reklam, läsa tidningen på nätet, använda tygblöjor, planera matinköpen väl, ta vara på matrester och lukta och smaka på maten innan du slänger den i soporna. Det minskar både mängden tidningar och förpackningar och miljöbelastningen som uppstår när maten och varorna ska produceras. 

  Sortera och återvinn

  Du kan också sortera ut ditt matavfall, dina tidningar och förpackningar. Matavfallet kan du kompostera själv eller lämna separat så det blir till biogas och biogödsel. Dina förpackningar och tidningar lämnar du på närmaste återvinningsstation. Ditt farliga avfall kan du lämna till Farligt avfall-bilen, närmaste miljöstation eller återvinningscentral. Det går även bra att lämna lampor, batterier, småel och sprayburkar i speciella återvinningsskåp som heter Samlaren på vissa köpcentra. Elektronik lämnar du i större elaffärer eller till återvinningscentralen, och småelektronik går även bra att lämna till Farligt avfall-bilen.

  Avfallstaxa
 • Vem berörs av den viktbaserade avfallstaxan?

  I hela Göteborg, utom i södra skärgården, betalar fastighetsägarna för hur mycket avfallet väger. Öarna i Göteborgs södra skärgård kommer tills vidare att vara undantagna från vikttaxan på grund de speciella geografiska förhållanden där.

  Avfallstaxa
 • Finns det trycksaker?