Din faktura för avfall, vatten och avlopp

I Göteborg har vi vikttaxa för avfallet utom i Södra skärgården där vi tar ut volymtaxa. Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura. Här kan du läsa mer om din faktura.

Kretslopp och vatten fakturerar dig - skickar en räkning - för avfallshämtning, vatten och avlopp i efterskott, per sexmånadersperiod. Vill du ha faktura oftare kontaktar du förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice. Vill du betala via autogiro fyller du i en blankett för autogiro:Blankett för medgivande för autogiro Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura.

Vikttaxa för avfallet

Vi har vikttaxa för avfallet i hela Göteborg utom Södra Skärgården. Vikttaxa betyder att du betalar för hur mycket ditt avfall väger. Om du bor eller bedriver verksamhet i Södra skärgården betalar du för volymen på ditt kärl.

Restavfall och blandat avfall

Du betalar en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift. Den fasta avgiften täcker kommunens kostnader för hämtning, kärl och återvinningscentraler. Den rörliga avgiften ska täcka kostnaderna för att behandla avfallet på ett ekonomiskt och miljöanpassat sätt.

Matavfall

Matavfallet vägs också i vissa fall, men vi tar inte betalt efter vikt. För detta avfall betalar du istället en fast avgift.

Dragvägen kostar extra

Du kan välja att få ditt avfall hämtat inne på tomten. Då betalar du en avgift för dragvägen. Denna beräknas på det antal meter som kärlet dras från den plats det står, fram till närmaste ställe som sopbilen kan stanna på.

Här kan du läsa om avfallstaxan