Avfallstaxa – småhus

Här hittar du som har villa, radhus eller fritidshus din avfallstaxa.

Här hittar du som har villa, radhus eller fritidshus din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet du slänger väger. Har du ditt hus i Södra Skärgården betalar du efter volym. Avgifterna gäller för år 2020.

Här kan du få svar på dina frågor om viktbaserad avfallstaxa.

I Göteborg har vi vikttaxa för avfallet utom i Södra skärgården där vi tar ut volymtaxa. Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura. Här kan du läsa mer om din faktura.

Ungefär 4,60 kr per dag betalar du som har ett villahushåll för att få dina sopor hämtade. Vad får du då för de pengarna?