Anmäl ägarbyte av fastighet

Du är 1% klar med din anmälan

Steg 1 av 2 Påbörjat

Uppgifter om fastigheten

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Uppgifter om fastigheten

Det finns ett vattenabonnemang för fastigheten hos kretslopp och vatten Välj en

Mätaravläsning (vattenmätare)

Mätare 1

Om du har en kommunal vattenmätare är det viktigt att du läser av din vattenmätare i samband med ägarbytet och meddelar oss ställningen. Detta görs så nära inpå ägarbytesdatum som möjligt.

Kom ihåg eventuella nollor i början. Har du en mätare med 8 siffror är det de 5 första siffrorna, de med svart bakgrund, som ska läsas av.

Mätare 2
Finns det fler än två vattenmätare som ska avläsas måste du göra en ny anmälan. Vi kan bara ta emot avläsning för max två mätare per anmälan.

Kom ihåg eventuella nollor i början. Har du en mätare med 8 siffror är det de 5 första siffrorna, de med svart bakgrund, som ska läsas av.

Steg 2 av 2 Ej påbörjat

Uppgifter om säljare och köpare