Ändrad sophämtning kring helgdagar

Här kan du som fastighetsägare se när sophämtningen ändras vid helgdagar. Ändringarna gäller hämtning av restavfall, matavfall och trädgårdsavfall. Tänk på att du i vissa fall måste ställa ut ditt kärl flera dagar tidigare än vanligt.

Sidan uppdaterad: 31 oktober 2022

Om du är osäker på vilken dag dina sopor brukar hämtas, kan du se din ordinarie hämtdag på Mina sidor. Om hämtningsfrekvensen är tre gånger eller fler i veckan, hämtar vi på ordinarie dagar eller enligt överenskommelse.

Julhelgen vecka 51

Vi hämtar soporna som vanligt i hela Göteborg vecka 51 (inklusive sopsug och underjordsbehållare).

Nyårshelgen vecka 52

Södra skärgården

Ordinarie hämtdag

Ny hämtdag

Måndag 26/12

Tisdag 27/12

Tisdag 27/12

Onsdag 28/12

Onsdag 28/12

Torsdag 29/12

Torsdag 29/12

Torsdag 29/12 (ingen ändring)

Mobil sopsug

Ordinarie hämtdag

Ny hämtdag

Måndag 26/12

Tisdag 27/12

Tisdag 27/12

Tisdag 27/12 eller onsdag 28/12

Onsdag 28/12

Onsdag 28/12 eller torsdag 29/12

Torsdag 29/12

Torsdag 29/12 eller fredag 30/12

Fredag 30/12

Fredag 30/12 (ingen ändring)

Övriga områden

I övriga områden hämtas soporna som vanligt vecka 52. Underjordsbehållare hämtas också som vanligt vecka 52.

Trettonhelgen vecka 1

Vi hämtar soporna som vanligt i hela Göteborg vecka 1 (inklusive sopsug och underjordsbehållare).

Akuta ändringar 

Vill du veta om det är större förseningar eller andra störningar i sophämtningen, kan du läsa om det här: Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

Gör plats för din sophämtare

För att kunna göra ett bra jobb måste sophämtarna kunna rulla kärlet fram och tillbaka. Se till att skotta, sanda eller grusa och göra vägen fri för hämtarna.

Ska du resa bort?

Glöm inte att ställa fram kärlet innan du åker om du vill att soporna ska hämtas.

För dig som äger eller förvaltar flerbostadshus

Vi har ett anslag du kan skriva ut och fylla i de ordinarie hämtdagarna i. Sätt upp det i ditt soprum, så vet alla när avfallet hämtas.

Anslag för soprum - fyll i dina hämtdagar