Sophämtning

Ju mer du som småhusägare sorterar ditt avfall desto billigare blir det för dig och desto bättre blir det för miljön. Du som äger eller förvaltar flerbostadshus kan också förbättra miljön och tjäna pengar på att underlätta för dina boende att sortera.

Information om sophämtning för företagare och verksamheter hittar du på Avfall och återvinning under Företagare.

Här får du reda på om sophämtningen är försenad i större områden, till exempel på grund av tekniska problem, eller om vi har ändrat hämttillfälle eller hämtställe, eller ordnat container eller kärl, till exempel på grund fysiska hinder som snö och halka. Här kan du också anmäla dig till vår SMS-service för att få meddelande - servicevarning - om störningar vid din fastighet.