Sophämtning

Ju mer du som småhusägare sorterar ditt avfall desto billigare blir det för dig och desto bättre blir det för miljön. Du som äger eller förvaltar flerbostadshus kan också förbättra miljön och tjäna pengar på att underlätta för dina boende att sortera.

Företag och verksamheter

Information om sophämtning för företagare och verksamheter hittar du på Avfall och återvinning under Företagare.

Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

(Uppdaterat 21-03-09) Här får du reda på om sophämtningen är försenad i större områden, eller om vi har ändrat hämttillfälle eller hämtställe och ordnat container eller ersättningskärl.